Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

20. 4. 2022

Nadaljujemo s ciklom usposabljanj ABC okoljskega učenja 1

Za nami sta že prvi dve srečanji iz cikla kratkih usposabljanj na daljavo z naslovom ABC okoljskega učenja. Usposabljanja potekajo v okviru projekta Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju.

Naslednje predavanje mag. Mojce Dolinar z naslovom Podnebne spremembe in naši odzivi nanje sledi že jutri, 21. aprila 2022, ob 9. uri.

Napovedujemo pa tudi že drugo srečanje na temo opraševalcev Raziskujmo opraševalce skupaj II. Edino v tem ciklu bo potekalo v živo. Naravnano bo zelo praktično. V Rožni dolini v Ljubljani se bomo srečali 10. maja 2022 ob 15. uri.

Na obe usposabljanji se lahko prijavite na povezavi: https://pro.acs.si/forms/podnebni-cilji/.

Prvo srečanje z naslovom Mehanizmi podnebnih sprememb je potekalo v sredo, 13. aprila. Gregor Vertačnik iz Agencije RS za okolje nam je predstavil, na kakšen način se dogajajo spremembe podnebja tar kako nanje vpliva človekova dejavnost. Spoznali smo dinamiko podnebnih sprememb, ki se zaradi različnih dejavnikov dogajajo skozi celotno zgodovino našega planeta. Posvetili pa smo se tudi tistim spremembam, ki jih je povzročilo človeštvo in pospešujejo nekatere procese podnebnih spremembe ter s tem vse bolj vplivajo tudi na naša življenja.

Drugo srečanje je bilo 19. aprila pod naslovom Raziskujmo opraševalce skupaj I. Na njem sta nam doc. dr. Danilo Bevk in doc. dr. Anton Gradišek predstavila pomen in vlogo opraševalcev. Izvedeli smo, kako pomembni so za naše okolje tako medonosne »domače« čebele, kakor tudi raznolikost vseh vrst »divjih« žuželk. Ker na obstoj prostoživečih opraševalcev s svojo dejavnostjo in spreminjanjem krajine vpliva človek, so bila predstavljena nekatera ravnanja, ki bi pripomogla k ohranjanju pestrosti opraševalcev. Posebne pozornosti so bili deležni čmrlji. Doc. dr. Gradišek nam je predstavil nekatere znanstvene metode pri preučevanju čmrljev. Kratko usposabljanje je bilo uvod v skupno terensko delo. Nanj ste posebej vabljeni vsi, ki boste sodelovali v organiziranem opazovanju mehanizmov delovanja okolja. Povezava med osebnim opazovanjem in izobraževanjem je ključen element prilagajanja podnebnim ciljem, zato ste še posebej toplo vabljeni na to popoldansko srečanje 10. maja v prostorih Gozdarskega inštituta Slovenije (blizu živalskega vrta).

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content