Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

27. 2. 2023

Mikrodokazila za izobraževanje in usposabljanje na trgu dela

Cedefop je med raziskovalnimi prispevki izdal publikacijo z naslovom Microcredentials for labour market education and training. Študija preučuje nastajajoče razmerje med mikrodokazili in razvijajočimi sistemi kvalifikacij.

Informacije, zbrane s spletno anketo med evropskimi ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja, nacionalnimi organi ter organizacijami zaposlenih in delodajalcev, so bile dopolnjene s poglobljenimi študijami primerov v posameznih državah in intervjuji z mrežo ReferNet pri Cedefopu.

Naslovnica in citat iz Cedefopovega poročila o delu v letu 2021.

V večini držav so vprašanja o tem, ali in kako naj bodo mikrodokazila povezana z uveljavljenimi kvalifikacijskimi sistemi, v začetni fazi obravnave. Poudarek je na boljši opredelitvi in standardizaciji njihove vloge v nacionalnih kvalifikacijskih sistemih. Obstoječi trendi modularizacije in priznavanja predhodnega znanja zagotavljajo potencialne možnosti za uresničitev prednosti mikrodokazil v smislu prožnosti in odzivnosti, hkrati pa zagotavljajo njihovo kakovost za učeče se in delodajalce. Še vedno se veliko razpravlja o tem, kako ravnati z mikrokrediti in kako se izogniti morebitnim negativnim učinkom, kot je spodbujanje prehoda od celostnega izobraževanja h kratkotrajnemu učenju, ki temelji na omejenem naboru spretnosti.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content