Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

24. 10. 2022

LLLP predstavlja novo publikacijo o terminologiji

Platforma za vseživljenjsko učenje (LLLP) je s podporo evropskih in mednarodnih strokovnjakov pripravila slovar z naslovom LLLGlossary – Review of Lifelong Learning Terminology. Vsebuje ključne izraze, povezane z izobraževanjem in usposabljanjem v vseživljenjskem učenju.

Dokument temelji na rezultatih triletnega procesa, ki je vključeval različne dejavnosti, kot so dokumentacijske raziskave, izvajanje raziskav in več krogov posvetovanj, v katere so bili vključeni strokovnjaki iz platforme LLLP, Cedefopa, Unesca, Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, mreže azijskih in evropskih visokošolskih ustanov ASEM-LLL Hub in Ekonomsko-socialnega odbora. Pregled virov izbranih institucij, kot so Cedefop, Unesco, UIL, Svet Evrope, Eurydice, pa tudi ustanove s področja raziskovanja izobraževanja in civilne družbe, je pokazal, da se izrazi se v različnih ustanovah uporabljajo različno.

Pasica junijske izdaje LLLP Insights.

Namen dokumenta je zagotoviti enotno razumevanje različnih izrazov, ki se v literaturi pogosto uporabljajo izmenično, in nekaterih opredelitev, ki se razlikujejo glede na vire in/ali kontekst učnega okolja.

Pregled terminologije vseživljenjskega učenja je živ dokument, ki se bo nenehno razvijal. V prihodnjih letih ga bodo posodabljali in dopolnjevali z dodatnimi orodji.

Vabimo k branju in uporabi!

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content