Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

2. 9. 2020

Letni program izobraževanja odraslih za leto 2020

Vlada Republike Slovenije je na svoji 27. redni seji 23. julija sprejela Letni program izobraževanja odraslih za leto 2020 (LPIO 2020). Pripravila so ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za infrastrukturo.

Z letnim programom se po posameznih ministrstvih določajo izobraževalni programi in dejavnosti, ki se bodo izvajali v letu 2020 in bodo financirani iz državnega proračuna.

Letni program sledi uresničevanju ciljev, zapisanih v Resoluciji o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020 in opredeljuje različne ciljne skupine. Vanje se uvrščajo brezposelni in sicer prednostno starejši od 50 let, ki nimajo poklicne ali strokovne izobrazbe ali imajo manj ključnih ali poklicnih zmožnosti. Med zaposlenimi bodo prednost imeli starejši od 45 let z dokončano manj kakor štiriletno srednjo šolo ali s slabšimi ključnimi ali poklicnimi zmožnostmi, prav tako pa tisti  zaposleni, ki zaradi posebnih psihofizičnih zahtev nekega poklica tega po določeni starosti ne morejo več opravljati. Med ciljne skupine so umeščeni tudi manj izobraženi in druge ranljive skupine, kot so osipniki in mladi, ki zgodaj opustijo šolanje, socialno ogroženi, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi in obsojenci. Sredstva bodo namenjena tudi drugim skupinam odraslih, predvsem tistim, ki imajo omejene možnosti dostopa do socialnih, kulturnih in ekonomskih dobrin, kakor so na primer kmetje in prebivalstvo iz manj razvitih regij.

Za letni program izobraževanja odraslih se letos iz državnega proračuna zagotovi dobrih 85,5 milijona evrov.

Letni program izobraževanja odraslih za leto 2020 je objavljen v Digitalni bralnici ACS.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content