Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

19. 7. 2022

Krepitev upravljanja znanj in spretnosti v Sloveniji za obvladovanje sprememb in prehodov

Cedefop je na pobudo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nudil Sloveniji podporo pri vzpostavitvi sistema napovedovanja in upravljanja znanj in spretnosti v državi.

Februarja (4. 2. 2021) je bila organizirana prva delavnica. Cilj tega virtualnega srečanja je bil najti načine za izboljšanje upravljanja s spretnostmi. Predstavniki Cedefopa so podali strokovne nasvete o tem, kako najbolje nadaljevati z vzpostavitvijo nacionalnega sistema. Poseben poudarek je bil namenjen izzivom organizacije in izvajanja napovedi znanj in spretnosti v majhni državi. Glavno sporočilo razprave je bil sklep, da napoved spretnosti ni konec, temveč sredstvo za doseganje več pomembnih ciljev za državo.

Proti koncu leta ( 8. 11. 2021) je bilo organizirano drugo virtualno srečanje, na katerem sta bili obravnavani predvsem dve glavni temi. S prvo – obvladovanje pričakovanj – so želeli odgovoriti na vprašanja: kaj lahko pričakujemo od dolgoročnih napovedi znanj in spretnosti in kje so njihove omejitve ter kako gledati na napovedi znanj in spretnosti v kontekstu drugih orodij. Druga tema – upravljanje  predvidevanja in usklajevanja znanj in spretnosti – pa je naslavljala vprašanja, kot so: kako zagotoviti zaupanje, kakšna je vloga partnerjev in zainteresiranih strani, kako zagotoviti, da se rezultati upoštevajo pri oblikovanju politik?

Kolaž slik, ki prikazuje vsebino 118. številke glasila CEDEFOP Newsletter.

Tretja delavnica, s katero se je zaključila podpora Sloveniji, je potekala 4. julija v Kongresnem centru Brdo. Razpravljali so o tem, kako najbolje vključiti predvidevanje znanj in spretnosti v platformo trga dela, ki se trenutno razvija, in okrepiti upravljanje znanj in spretnosti. Dogodek je bil priložnost za nacionalne deležnike, da spregovorijo o trenutno razpoložljivih podatkih o znanju in spretnostih ter razmišljajo o tem, kako jih izboljšati v prihodnje.

Podrobnosti o julijski delavnici najdete na spletni strani Cedefopa.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content