Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

17. 1. 2024

Katere kompetence so v 21. stoletju potrebne v pedagoškem poklicu?

V projektu Akademija za kombinirano učenje so pripravili priročnik Kompetence za 21. stoletje v pedagoškem poklicu. Prispevki v priročniku obravnavajo področja vodenja, delovne etike, samostojnega učenja, kritičnega mišljenja, komunikacije, reševanja konfliktov, timskega dela, personalizacije učenja, spremljanja napredka in še kaj.

 

Naslovnica publikacije Kompetence za 21. stoletje v pedagoškem poklicu s citatom: »Naloga učiteljev v izobraževalnem procesu ni zgolj prenos znanja ali pomoč pri pridobivanju življenjskih in poklicnih znanj in spretnosti. Učiteljeva naloga je veliko globlja in omembnejša. Vsi, ki opravljamo učiteljski poklic, imamo moč, da krepimo in oblikujemo sposobnosti učencev za samostojno in samoregulirano učenje.«

Priročnik s prispevki o kompetencah za 21. stoletje je nastal v projektu Akademija za kombinirano učenje. Glavni cilj projekta je vzpostaviti digitalno učno okolje na podlagi institucionalnega povezovanja na več ravneh strokovnega izobraževanja ter gospodarstva. V projektu razvijajo digitalna učna orodja, ustrezna za sodoben način poučevanja. Skrbijo, da tako učitelji kot dijaki razvijajo svoje strokovne kompetence, hkrati pa se zavedajo tudi pomena splošnih, mehkih veščin.

Pomembne informacije o projektu so predstavljene v brošuri.

Projekt sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content