Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

12. 3. 2021

Kakšno vlogo ima PUM-O pri promociji zdravja mladih v lokalni skupnosti?

Nacionalni inštitut za javno zdravje je izdal priročnik z naslovom Promocija zdravja za mlade v lokalni skupnosti. Zanimiv je tako za izobraževalce, ki delajo z mladimi, kot druge strokovnjake in starše.

V uvodnih poglavjih avtorice povzemajo nekaj teoretičnih izhodišč in rezultatov preteklih raziskav. Te kažejo, da se mladi z nedokončano osnovno šolo v smislu zdravstvene pismenosti in dostopa do tovrstnih storitev uvrščajo v ranljivo skupino. V preteklosti se je izkazalo, da ima pomembno vlogo pri ozaveščanju mladih o zdravju program PUM-O. V drugem delu priročnika je navedenih nekaj primerov delavnic z natančno strukturo in vsemi pomembnimi izhodišči ter seznamom uporabljenih virov in literature.

Avtorica poglavja o mladih v programu PUM-O je Natalija Žalec, koordinatorka programa na Andragoškem centru Slovenije.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content