Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

11. 4. 2024

Kako postati regijsko središče za ozaveščanje za vseživljenjsko učenje?

Vse kaže, da trenutno živimo v obilju – predvsem v obilju nalog, dela in projektov. Zato je toliko pomembneje, da smo v nečem prepoznavni in vodilni.

Na ACS vam ponujamo priložnost, da postanete REGIJSKO SREDIŠČE za OZAVEŠČANJE  za vseživljenjsko učenje (VŽU). Pridobite finančna sredstva, nova znanja in pravočasne, ključne informacije iz področja izobraževanja odraslih.

Za vas smo odprli javno naročilo. Svoje prijave oddajte do 6. maja 2024 do 9. ure.

Iščemo partnerje, ki bodo aktiven glas projekta Ozaveščanje za VŽU na terenu – v regijah, kjer izobražujete. Gre za krepitev prepoznavnosti in pozitivnega odnosa do učenja med vsemi prebivalci Slovenije. Posebno pozornost bomo skupaj namenjali iskanju in uveljavljanju novih pristopov do ljudi. Tistih, ki še niso naklonjeni vseživljenjskemu učenju oziroma se na vašo ponudbo izobraževanj slabše odzivajo.

Slika

V vsaki statistični regiji (12) bomo izbrali enega izvajalca. Naloga izbranih partnerjev bo izvedba koordinacijskih, promocijskih in organizacijskih nalog na področju ozaveščanja o pomenu VŽU na regijski ravni. Za vaše storitve skupno namenjamo preko 800.000 eurov (brez ddv), zato smo primorani izbrati sistem javnega naročanja. Skladno z zakonodajo mora vsa nadaljnja komunikacija v času izbirnega postopka potekati preko portala, kjer je enakopravno dostopna vsem.

Želimo si, da se v tem sodelovanju najdete organizacije, ki želite postati center ozaveščanja za VŽU v regiji – torej tisti, ki ste na tem področju že aktivni in ste pripravljeni s svojo partnersko mrežo v regiji skrbeti za dobro obveščenost o priložnostih za učenje in izobraževanje.

Niz logotipov ACS, I feel Slovenija in

Izbrani ponudniki boste deležni najmanj dveh izobraževanj letno. Prejemali boste okvirno 1.200,00 EUR (brez DDV) mesečno ves čas trajanja projekta (do 31. oktobra 2028). Nabor nalog, ki jih boste izvajali:

  • oblikovanje partnerske mreže v regiji;
  • aktiviranje in kontinuirano delovanje regijske partnerske mreže;
  • priprava aktualnih vsebin, izobraževalnih vsebin in prispevkov v zvezi z VŽU za portal;
  • izvajanje podpornih in promocijskih aktivnosti v zvezi z organizacijo in izvedbo dogodka Podelitev priznanj ACS za VŽU na regijski ravni;
  • izvajanje podpornih in promocijskih aktivnosti pri organizaciji in izvedbi izbranih dogodkov v regiji;
  • izvajanje aktivnosti za ozaveščanje in promocijo pomena VŽU na regijski ravni v skladu s komunikacijsko strategijo projekta;
  • redno sodelovanje regijskega koordinatorja mreže VŽU z naročnikom,
  • poročanje in priprava letne evalvacije dela in učinkov izvedenih aktivnosti ter oblikovanje razvojnih pobud na področju ozaveščanja za VŽU.

Skupaj ustvarjamo pozitivno spremembo in večjo prepoznavnost pomena VŽU v naši družbi. Pridružite se nam, veselimo se sodelovanja.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content