Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

28. 12. 2020

Kaj prinaša izjava iz Osnabrücka o poklicnem izobraževanju in usposabljanju?

Ministri, pristojni za poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU) v državah članicah EU, državah kandidatkah in državah Evropskega gospodarskega prostora, evropski socialni partnerji in Evropska komisija so 30. novembra potrdili Izjavo iz Osnabrücka o poklicnem izobraževanju in usposabljanju kot pospeševalcu okrevanja in pravičnega prehoda v digitalno in zeleno gospodarstvo (Osnabrück Declaration on vocational education and training as an enabler of recovery and just transitions to digital and green economies).

Dokument, ki nadomešča sklepe iz Rige (2015), določa nove politične ukrepe na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja za obdobje 2021–25, ki dopolnjujejo in operacionalizirajo vizijo in strateške cilje priporočila Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost.

S sprejetjem izjave iz Osnabrücka želimo poklicnemu izobraževanju in usposabljanju dati nov zagon po vsej Evropi. PIU je ključno za gospodarsko okrevanje v EU po pandemiji covid-19.

(Anja Karliczek, nemška zvezna ministrica za izobraževanje in raziskave)

Ob upoštevanju predloga priporočila Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter posodobljene evropske agende o znanjih se deklaracija iz Osnabrücka osredotoča na štiri glavna področja:

  1. odpornost in odličnost s kakovostjo in vključujoče in prilagodljivo izobraževanje in usposabljanje,
  2. opredelitev nove kulture vseživljenjskega učenja, ki bo pomembna za stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje ter digitalizacijo,
  3. trajnost,
  4. evropski prostor za izobraževanje in usposabljanje ter mednarodna razsežnost PIU.

V izjavi ministri obljubljajo, da bodo prispevali k okrevanju po pandemiji covid-19 in nadalje razvijali evropsko območje izobraževanja in usposabljanja z v prihodnost usmerjenimi in inovativnimi sistemi izobraževanja in usposabljanja za podporo digitalnih in zelenih prehodov ter izboljšanje zaposljivosti in konkurenčnosti, spodbujanje gospodarske rast.

Poudarjajo, da je močno partnerstvo s socialnimi partnerji bistvenega pomena za doseganje ciljev in rezultatov, določenih v izjavi, pri čemer opozarjajo tudi na vrednost podpore, ki jo izkazujejo združenja ponudnikov PIU in organizacije učencev na evropski ravni.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content