Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

19. 6. 2020

Junijski Novičnik UIL

COVID-19 še vedno izziva izobraževalne sisteme po vsem svetu, hkrati pa predstavlja tudi priložnost za razmislek o izobraževanju in vseživljenjskem učenju, ki si ga želimo v prihodnosti.

Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje – UIL je to priložnost izkoristil in v okviru Unescove pobude Futures of Education organiziral posvetovanje o prihodnosti vseživljenjskega učenja (Expert group develops vision and action points to shape the futures of lifelong learning). Ugledni strokovnjaki so analizirali hitre spremembe, ki vplivajo na sodobno družbo, kot so staranje, migracije, digitalizacija in preoblikovanje trga dela, in oblikovali vizijo, kako vseživljenjsko učenje lahko prispeva k oblikovanju prihodnjega razvoja z upoštevanjem vplivov svetovne krize COVID-19.

V nadaljevanju predstavljajo številne svoje dejavnosti po svetu. Če ste zamudili spletne seminarje o odzivih Unescovih učečih se mest na COVID-19, ki obravnavajo različne teme (npr. zdravstvena vzgoja, begunci in migranti ali učenje na daljavo), vas vabijo k obisku spletne strani s posnetki, predstavitvami in povzetki.

Spodbujajo tudi k raziskovanju različnih baz podatkov, med katerimi sta tudi LitBase, globalna baza podatkov o pismenosti in znanju računanja, v kateri so predstavljene najboljše prakse opismenjevanja mladih in odraslih po vsem svetu, in zbirka politik in strategij vseživljenjskega učenja, ki vsebuje povzetke in povezave do zakonov, politik, strategij in načrtov o vseživljenjskem učenju držav članic Unesca in medvladnih organizacij.

Vse to in še več lahko preberete v junijski številki Novičnika UIL.

Če bi želeli prejemati glasila, ki jih izdaja UIL, se lahko nanje naročite na tej povezavi: http://www.uil.unesco.org/subscribe-our-newsletters/.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content