Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

12. 5. 2021

Javno posvetovanje o individualnih izobraževalnih računih – povejte svoje mnenje!

Evropska komisija bi rada v javnem posvetovanju preverila predlog o individualnih izobraževalnih računih, ki ga je kot ukrep predlagala v Programu znanj in spretnosti za Evropo. Cilj je zagotoviti možnosti, da odrasli nenehno razvijajo znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo za ohranitev ali zagotovitev trajnostne zaposlitve na spreminjajočem se evropskem trgu dela.

Kaj so individualni učni računi?

Individualni izobraževalni računi so osebni računi, na katerih se lahko pravice do usposabljanja zbirajo in porabijo za preverjeno kakovostna usposabljanja, usmerjanje ali potrjevanje storitev. Gre za enega od načinov podeljevanja pravic do usposabljanja posameznikom, ki ga uporabljajo javni organi in socialni partnerji v državah članicah. Poleg tega obstajajo še, na primer, sheme bonov za usposabljanje, namenjene določenim ciljnim skupinam, ki jih vodijo javni zavodi za zaposlovanje, in individualnih proračunov za učenje ali osebni razvoj, ki jih včasih podjetja zagotovijo za svoje zaposlene, ali pa se o njih pogajajo socialni partnerji v okviru kolektivnih pogodb.

Kakšen je namen posvetovanja?

V kontekstu spreminjajočih se potreb po znanjih in spretnostih zaradi vse večje digitalizacije, prehoda na zeleno gospodarstvo in motenj zaradi pandemije covid-19 je vse več zanimanja za individualne pravice do usposabljanja. Te namreč lahko podpirajo usposabljanje za prehajanje med delovnimi mesti, krijejo potrebe po usposabljanju vedno večjega deleža delovne sile, ki nima standardne zaposlitve, ter povečajo prilagajanje usposabljanja potrebam posameznikov.

Zanimanje narašča tudi zato, ker udeležba odraslih v izobraževanju in usposabljanju ne dosega ciljev na ravni EU. Udeležba je občutno nižja pri skupinah na trgu dela, ki niso deležne zadostne podpore delodajalcev, kot so na primer delavci v netipičnih oblikah dela, številni zaposleni v malih in srednje velikih podjetjih in brezposelni.

 

 

S tem javnim posvetovanjem bodo preučili, če in kako bi lahko s prenosljivimi pravicami do usposabljanja preverjene kakovosti spodbudili vseživljenjsko učenje za vse ljudi. Zbrati želijo mnenja posameznikov in zainteresiranih deležnikov o opredelitvi problema ter ciljih, vsebini in učinkih predlagane pobude.

K sodelovanju vabijo vse državljane in državljanke EU in tretjih držav ter druge deležnike, kot so: nacionalni javni organi, organizacije, ki zastopajo regionalne, lokalne in občinske organe, socialni partnerji, predstavnike industrije oziroma podjetij, nevladnih organizacij, svetovalnih podjetij, mednarodnih organizacij, izvajalce izobraževanj in usposabljanj ter raziskovalce.

Kako sodelovati?

V javnem posvetovanju sodelujete tako, da izpolnite spletni vprašalnik, ki ga najdete tukaj. Vprašalnik je na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Če ne morete uporabiti spletnega vprašalnika, težavo sporočite na elektronski naslov: EMPL-ILA@ec.europa.eu.

Svoje mnenje lahko zapišete do 16. julija.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content