Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

6. 6. 2024

Javni razpis Razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike 2024–2026

Na spletišču Ministrstva za vzgojo in izobraževanje je bil 24. maja 2024 v rubriki Javne objave objavljen Javni razpis Razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike 2024–2026. Javni razpis je objavljen tudi v Uradnem listu RS, št. 43/2024.

Namen razpisa je prispevati k dvigu digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike (v nadaljevanju: RIN) obstoječim generacijam otrok, učencev, dijakov in študentov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, javnih višjih strokovnih šolah in višjih strokovnih šolah s koncesijo, dijaških domovih, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: VIZ), s poudarkom pri pouku ter k zmanjšanju vrzeli med potrebami trga dela in izobraževanjem.

Slika, ki predstavlja razpisno dokumentacijo za javni razpis, ki ga objavlja Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Cilj razpisa je izvedba projektov razvoja in preverjanja digitalnih kompetenc in temeljnih znanj RIN učečih se na VIZ.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo tukaj. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 2. julija 2024, za drugo odpiranje pa 25. septembra 2024.

Informativni dan za zainteresirane prijavitelje bo jutri, 7. junija 2024, ob 11. uri prek spleta. Potrebne so prijave.

Javni razpis sofinancirata MVI in Evropska unija – NextGenerationEU. Izvaja se skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content