Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

9. 9. 2022

Javni natečaj za izbor inovativnih arhitekturnih in oblikovalskih rešitev za umestitev elementov branja v javni prostor

Andragoški center Slovenije objavlja odprti, anonimni, enostopenjski idejni natečaj za izbor inovativnih arhitekturnih in oblikovalskih rešitev za umestitev elementov branja v javni prostor.

Predmet javnega natečaja je izbor najboljše idejne zasnove arhitekturnih in/ali oblikovalskih elementov za promocijo in spodbujanje branja v zunanjem ali notranjem javnem prostoru. Ti elementi naj najširšo populacijo spodbujajo k odkrivanju branja kot vsakdanje prakse, ki človeka bogati, zvišuje kakovost njegovega življenja in ga ustvarjalno povezuje z drugimi ljudmi.

Želimo si, da bi v okviru natečaja prejeli najrazličnejše inovativne rešitve, ki bodo protiutež sodobnemu načinu življenja, ki ga med drugim določajo dnevne migracije, naglica, površnost ali odsotnost pristnih socialnih odnosov, večopravilnost in izgorelost pa tudi digitalne tehnologije. Z inovativnimi rešitvami želimo ustvariti okolje, ki bo skozi udobnost, priročnost, prijetno vzdušje in različne spremljajoče dejavnosti zapeljevalo v branje – samostojno ali skupinsko, glasno ali tiho.

Z natečajem ne želimo le širiti kulture branja, temveč tudi  nagovoriti širšo strokovno javnost ter javni in zasebni sektor, ki se primarno ne ukvarjajo z vprašanji bralne pismenosti, da izbrane arhitekturne in/ali oblikovalske elemente, umeščajo v svoje dejavnosti in prostore ter tako pomagajo širiti zavedanje o pomenu branja za vse ne glede na starost, izobrazbo, socialno okolje.

Natečaj je odprt od petka, 9. septembra 2022, do ponedeljka, 10. oktobra 2022, do 12. ure.

Vse podrobnosti natečaja in natečajno dokumentacijo najdete tukaj.

Vabljeni k sodelovanju!

Knjižna polica na prostem

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content