Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

16. 12. 2020

Izšla je letošnja druga številka gladila ADEES

Poudarke najnovejše številke glasila Andragoškega društva Slovenije – ADEES najbolje strnemo z  nekaj naslovi:

  • C(o)rona naše resničnosti: »Ko se oziram po letu, ki se izteka,« piše Ida Srebotnik, »imam občutek, da zrem v temen prostor, kjer ni ničesar razen virusa in vsakdanje bitke, ki jo bijejo predvsem v zdravstvu, gospodarstvu, turizmu, šolstvu, da o politiki ne izgubljam besed, ker me celo bolj skrbi kot virus …«
  • Letni posvet o izobraževanju odraslih je bil povsem drugačen: »Po mnenju nekaterih udeležencev je bil že kar zgodovinski! Ta oznaka mu zagotovo pritiče, zlasti kar zadeva način njegove izvedbe …« začenja svoj članek Zvonka Pangerc Pahernik in nadaljuje: »… A tudi program posveta je bil prelomne narave, saj smo obravnavali teme, ki označujejo konec neke in začetek druge ere …«
  • Izobraževanje na daljavo in coronavirus:  Zoran Jelenc svoje razmišljanje o novi realnosti zaključuje z besedami: »Izobraževanje na daljavo je zelo ustrezno za izobraževanje odraslih in je prirejeno možnostim in značilnostim odraslih. Za siceršnjo izobraževalno politiko in prakso pa je le mogoča dopolnitev in bolj ali manj izjema. A zdajšnja vpeljava izobraževanja na daljavo v šolah, čeravno nas je k temu prisilil coronavirus, je vendarle koristna, predvsem za to, da nam zbudi upanje, da so spremembe v šolah in izobraževanju mogoče.«
  • Digitalizacija izobraževanja – pogoj za družbeno vključenost starejših: Ko Dušana Findeisen razmišlja o pomenu javnega prostora za družbeno vključenost starejših, ki je zdaj omejen na digitalne stike, zapiše: »Skupine starejših so ranljive, ker so iz javne izrinjene v zasebno sfero, na družbeni rob, kjer so proč od dogajanj, od možnosti vplivanja na druge in proč od odzivov nase. Bolj ko napredujemo v letih, bolj se nam oži doživljajski prostor …«

Številka pa prinaša še mnogo več: zapisa o evalvacijski študiji Izkušnje z izobraževanjem odraslih na daljavo v času pandemije in tiskani različici monografije o e-izobraževanju, članke o tem, kako so se novim razmeram prilagodili na Glotta Novi, razmišljanje o pasteh uvajanje izobraževanja na daljavo, članka o predmetu Geragogika, ki ga ponuja študij andragogike, in o andragoški praksi študentov pedagogike in andragogike v letu 2020 …

Pa tudi to še ni vse. Vabimo k branju res bogate številke.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content