Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

30. 7. 2018

Izšla je junijska številka ALADIN Online Alert

Koordinacija omrežja ALADIN je del dejavnosti Inštituta za vseživljenjsko učenje pri UNESCO. Omrežje je bilo ustanovljeno za podporo, povezovanje in krepitev dokumentacijskih centrov in knjižnic, ki delujejo na področju izobraževanja in pismenosti odraslih. V njihovih arhivih najdemo številne publikacije in dokumente, vezane na delovanje UNESCO, ter povezave na kataloge največjih svetovnih knjižnic. Član omrežja je tudi (Knjižnica) ACS.

Najnovejša številka dvomesečnika ALADIN Online Alert opozarja na zanimiv članek avtoric Judy Harris in Christine Wihak o priznavanju neformalnega znanja na višjih stopnjah izobraževanja. Publikacija Making learning visible na 13 straneh predstavlja, kako kakovostno predstaviti svoje spretnosti, znanja, veščine, kompetence, dosežke in kvalifikacije, katero znanje šteje in na kakšen način bomo oblikovali t. i. mape učnih dosežkov v prihodnje. Tako ta kot naslednja predstavljena publikacija sta nastali v okviru pobude Education 2030 in sta vsebinsko navezani druga na drugo. Priznavanje in vrednotenje osnovne izobrazbe kot temelja vseživljenjskega učenja prinaša primerjavo politik in praks na tem področju v različnih državah. Gradivo Mile Guide pa prinaša precej podrobna navodila vsem, ki se zanimajo za mobilnost v Evropi: kako predstaviti (strniti) neformalne učne izkušnje, kako varovati svojo zasebnost, kako izdelati portfolio ipd.

V tradicionalnih rubrikah Izobraževanje odraslih, Pismenost odraslih, Vseživljenjsko učenje ter Strokovno in poklicno izobraževanje opozarjajo na zanimive članke in publikacije, objavljene pred kratkim.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content