Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

20. 11. 2019

Izobraževanje v zaporih osrednja tema revije International Review of Education

Peta letošnja številka mednarodne revije International Review of Education (oktober 2019) prinaša enajst prispevkov. Tematsko je vezana na izobraževanje v zaporu. To občutljivo orodje pomeni uresničevanje temeljne človekove pravice do izobrazbe.

Prispevki osvetljujejo to zanimivo področje z različnih zornih kotov. Ljudje »od zunaj« pogosto komentirajo, da je za »kriminalce« škoda truda. K spremembi teh pogledov je pristopil UNESCO z ustanovitvijo Katedre za uporabne raziskave za izobraževanje v zaporu.

Avtorji objavljenih prispevkov se strinjajo, da obstajajo številni razlogi za zagovorništvo izobraževanja v zaporih. Mora si prizadevati, da najde svoje mesto med temi najranljivejšimi in verjetno najbolj pozabljenimi ciljnimi skupinami; bodisi kot kazen bodisi za nagrado. Čeprav zanj ni niti sredstev niti prave volje. 

Prispevke tematsko lahko razdelimo na dve področji. Nekateri prikazujejo uspešne projekte za opismenjevanje v zaporih, drugi pa ovire in pomanjkanje zanimanja za izobraževanje med zaporniki. Avtorji prihajajo iz različnih delov sveta, vendar je zagotovo mogoče najti podobnosti tudi z našim okoljem. Tudi v mariborskih zaporih so pred časom ustvarjali umetniška dela in celo priredili razstavo.

Prispevki so dostopni na spletni strani založbe Springer. Starejše številke revije IRE lahko dobite v tiskani obliki v Knjižnici ACS.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content