Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

8. 7. 2020

Evropska komisija predstavila program znanj in spretnosti za Evropo

Evropska komisija je 1. julija predstavila Evropski program znanj in spretnosti za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience). Povzetek je objavljen v informativnem pregledu. V programu so določeni ambiciozni in merljivi cilji v zvezi z izpopolnjevanjem (tj. izboljšanjem obstoječih znanj in spretnosti) in prekvalifikacijo (usposabljanjem v novih znanjih in spretnostih), ki naj bi se dosegli v naslednjih petih letih.

Dvanajst ukrepov programa se osredotoča na znanja in spretnosti za delovna mesta in vključuje partnerstva z državami članicami, podjetji in socialnimi partnerji, da bi skupaj spodbudili ljudi k udeležbi v vseživljenjskem učenju. Podrobnosti o dvanajstih vodilnih ukrepih je na voljo v vprašanjih in odgovorih.

Cilj programa je zagotoviti, da se pravica do usposabljanja in vseživljenjskega učenja, zapisana v evropskem stebru socialnih pravic, udejanji po vsej Evropi, od mest do oddaljenih in podeželskih območij, ter koristi vsem. Komisija postavlja znanja in spretnosti v središče politične agende EU ter usmerja naložbe v ljudi ter njihova znanja in spretnosti za trajnostno okrevanje po pandemiji koronavirusa. Podjetja za uspešen zeleni in digitalni prehod potrebujejo delavce s pravimi znanji in spretnostmi, ljudem pa je treba za uspešno življenje omogočiti dostop do pravega izobraževanja in usposabljanja.

Naš prispevek k okrevanju se med drugim osredotoča na to, da se naša delovna sila opremi z ustreznimi znanji in spretnostmi, v pripravah na zeleni in digitalni prehod pa je ključno zagotavljanje priložnosti, da si ljudje lahko izoblikujejo nabor znanj in spretnosti, ki jih potrebujejo. Vsem daje možnost izkoristiti nove priložnosti na hitro spreminjajočem se trgu dela.

(Nicolas Schmit, komisar za delovna mesta in socialne pravice)

1. julija je bila kot prvi izvedeni ukrep programa znanj in spretnosti objavljena nova platforma Europass. Odslej je na voljo v 29 jezikih, tudi v slovenščini. Na njej je mogoče najti smernice za pisanje življenjepisov, prilagojene predloge glede delovnih mest in možnosti za izobraževanje ter informacije o trendih na področju znanj in spretnosti.

Komisija je sprejela tudi predlog za priporočilo Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (Council Recommendation on vocational education and training (VET) for sustainable competitiveness, social fairness and resilience).

Celotno novico lahko preberete tukaj.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content