Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

15. 3. 2021

Evropska komisija je začrtala pot k digitalno opolnomočeni Evropi do leta 2030

Evropska komisija je 9. marca predstavila sporočilo z naslovom Digitalni kompas do leta 2030: evropska pot v digitalno desetletje.

Sporočilo sledi pozivu predsednice von der Leyen o stanju v Uniji, da bi naslednja leta postala digitalno desetletje Evrope, odziva se na poziv Evropskega sveta k vzpostavitvi digitalnega kompasa in se opira na digitalno strategijo Komisije iz februarja 2020.

V njem so določeni:

  • vizija za uspešno digitalno preobrazbo do leta 2030, ki temelji na opolnomočenju državljank in državljanov in vodilnem tehnološkem položaju, zaradi česar bo družba odpornejša in uspešnejša;
  • jasni in konkretni cilji v štirih glavnih točkah za oris usmeritve EU do leta 2030: digitalno usposobljeno prebivalstvo in visoko kvalificirani strokovnjaki na digitalnem področju, varne in uspešne trajnostne digitalne infrastrukture, digitalna preobrazba podjetij in digitalizacija javnih storitev;
  • okvir za opredelitev digitalnih načel za opolnomočenje posameznikov v digitalnem svetu;
  • osnutek digitalnega kompasa, da bo EU dejansko dosegla te cilje. Kompas bo zajemal trdno strukturo upravljanja, okvir za olajšanje in pospešitev izvajanja večdržavnih projektov za odpravo vrzeli v kritičnih zmogljivostih EU ter večdeležniški forum za sodelovanje s širšo javnostjo;
  • ukrepi za prenos evropskega pristopa k digitalni preobrazbi na svetovno prizorišče.

Evropski digitalni kompas

Komisija predlaga digitalni kompas, s katerim bi se digitalne ambicije EU do leta 2030 prelile v konkretne ukrepe. Temelji na štirih glavnih točkah.

  1. Digitalno usposobljeno prebivalstvo in visoko kvalificirani strokovnjaki na digitalnem področju: do leta 2030 bi moralo vsaj 80 % odraslih imeti osnovna digitalna znanja in spretnosti.
  2. Varne, učinkovite in trajnostne digitalne infrastrukture: do leta 2030 bi morala imeti vsa gospodinjstva v EU gigabitno povezljivost, vsa poseljena območja pa bi morala biti pokrita s 5G.
  3. Digitalna preobrazba podjetij: do leta 2030 bi morala tri od štirih podjetij uporabljati storitve računalništva v oblaku, velepodatke in umetno inteligenco; več kot 90 % malih in srednjih podjetij bi moralo doseči najmanj osnovno raven digitalne intenzivnosti.
  4. Digitalizacija javnih storitev: do leta 2030 bi morale biti vse ključne javne storitve na voljo prek spleta; vse državljanke in državljani bodo imeli dostop do svojih e-zdravstvenih kartotek; 80 % pa bi jih moralo uporabiti elektronsko identifikacijo.

Kompas določa trdno skupno strukturo upravljanja skupaj z državami članicami, ki temelji na sistemu spremljanja z letnim poročanjem s semaforji.

Več informacij najdete na straneh Evropske komisije:

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content