Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

21. 10. 2020

Enostavnejša uporaba prenovljene podatkovne baze SiStat

Statistični urad RS je prenovil podatkovno bazo SiStat, v kateri lahko dostopamo do več kot milijarde podatkov.

V prenovljeni podatkovni bazi je 21 vsebinskih področij, med njimi je tudi področje Izobraževanje. Izobraževalci odraslih bomo podatke najpogosteje iskali v razdelku Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, kjer so objavljeni tudi podatki iz Ankete o izobraževanju odraslih po različnih parametrih.

Razdelitev podatkov po vsebinskih področjih omogoča uporabniku boljši pregled nad podatki in enostavno pregledovanje, napredni iskalnik pa omogoča dodaten pristop pri iskanju podatkov.

Prenovljeno podatkovno bazo SiStat so prilagodili tudi ranljivim skupinam uporabnikov.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content