Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

21. 9. 2020

EAEA se odziva na spremembe v politiki izobraževanja odraslih v Evropi

Septembrska številka glasila EAEA Newsletter prinaša zanimive vsebine. V rubriki Novice EAEA, vabijo k branju dokumenta Učenje odraslih in spol (Adult learning and gender), v katerem poskušajo odgovoriti na vprašanja, kot so:  zakaj so moški premalo zastopani v učenju in izobraževanju odraslih, ali kako bi olajšali sodelovanje polno zaposlenih mater in migrantk?

Pišejo tudi o  intervjuju s finsko ministrico za izobraževanje Li Andersson, v katerem je spregovorila o reformi nenehnega, vseživljenjskega učenja na Finskem in vlogi učenja in izobraževanja odraslih pri premagovanju sedanje svetovne krize. Intervju z naslovom Continuous learning as a right and a necessity je objavljen v reviji Elm.

V digitalnem učenju je treba veliko pozornosti nameniti ohranjanju socialnih vidikov izobraževanja odraslih. Julija je EAEA gostila spletno razpravo o prihodnosti učenja odraslih na portalu EPALE. Udeleženci so med drugim razpravljali o tem, kako v digitalno učenje vključiti več socialnih elementov, zakaj vzgojitelji odraslih potrebujejo spretnosti sodelovanja in kakšna je vloga učenja odraslih pri gradnji odpornosti. Oglejte si spletno razpravo o prihodnosti učenja odraslih na portalu EPALE.

V rubriki Novice o politiki pozdravljajo posvetovanje o Evropskem akcijskem načrtu za demokracijo, ki ga je začela Evropska komisija (EK). V odzivu na posvetovanje EAEA poziva Evropsko komisijo, naj prizna ključno vlogo izobraževanja odraslih pri zagotavljanju veščin in kompetenc, potrebnih za aktivno državljanstvo, demokratično sodelovanje in kritično razmišljanje.

Združenje se je odzvalo tudi na javno posvetovanje o akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje, ki ga je EK pripravila letos poleti. Z vidika EAEA je celovita vizija digitalne preobrazbe potrebna za pripravo državljanov na globalizirano prihodnost. Zahtevajo večji poudarek na neformalnem in priložnostnem učenju odraslih.

Nedavno spremenjen Evropski program znanj in spretnosti za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost krepi neformalno izobraževanje in učenje odraslih. Zapisali so, da bodo prednost namenili neformalnemu, vseživljenjskemu učenju, medgeneracijskemu, medkulturnemu in skupnostnemu učenju. Življenjske spretnosti so vodilni ukrep v tem novem evropskem programu. Več o tem lahko preberete tukaj.

V nadaljevanju objavljajo novice o projektih INTALL, SkillHUBS, SUPPORT, MIRVA in MASTER ter vabijo k obisku koledarja dogodkov združenja in njihovih članov.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content