Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

3. 9. 2018

e-Izobraževanje o trajnostnem gospodarjenju z naravnimi viri

V sklopu projekta ERASMUS+ Strateška partnerstva za inovativni pristop usposabljanja o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi, ali kratko CIA2SFM, je v februarju in marcu 2018 potekalo e-izobraževanje z naslovom Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri v luči klimatskih sprememb. Izobraževanje je bilo namenjeno mentorjem in udeležencem študijskih krožkov ter ljubiteljskim uporabnikom gozda, ki so želeli izvedeti več o gospodarjenju z gozdovi.

Izobraževanje je bilo postavljeno v spletno okolje in je dalo udeležencem možnost lastne izbire časa in okolja za učenje.

Uporabljali so lahko različna interaktivna orodja, kar je vsebine napravilo bolj zanimive. Ves čas izobraževanja je bil udeležencem na voljo tudi tutor. To vlogo je prevzela Darja Kocjan z Gozdarskega inštituta Slovenije, ki je bil eden od treh slovenskih oz. eden od skupno sedmih partnerjev v projektu. Tutor je skrbel za tekoč potek izobraževanja in za forum, kjer so imeli udeleženci možnost zapisati vprašanja ali pa le misli, ki so se utrnile tekom prebiranja gradiv. Izobraževanje je uspešno zaključilo 7 udeležencev, ki so po zaključku tudi prejeli potrdilo o uspešno opravljenem e-izobraževanju.

Naravni viri so tudi za stroke, ki se z njimi neposredno ne ukvarjajo, bistven element življenja. Omenjeno usposabljanje je eno prvih v izobraževanju odraslih, ki sistematično povezuje izobraževalce z upravljalci naravnih virov. V nekem smislu je upravljalec naravnih virov vsak med nami. E-izobraževanje je še vedno prosto dostopno za vse, ki bi se želeli naučiti več o gospodarjenju z naravnimi viri.

Če bi vas zanimalo, se lahko obrnete na Darjo Kocjan (darja.kocjan@gozdis.si) ali Nevenko Bogataj (nevenka.bogataj@acs.si).

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content