Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

30. 1. 2024

Cedefop predstavlja slovensko pobudo »Dnevi svetovanja za znanje«

Na Cedefopovi spletni strani so objavili zapis z naslovom Slovenija: pobude za spodbujanje svetovalne službe za izobraževanje odraslih.

V njem so predstavili pobudo »Dnevi svetovanja za znanje«. ACS jo je v letu 2023 skupaj s 35 izvajalci izobraževanja odraslih, ki izvajajo svetovanje v izobraževanju odraslih kot javno službo, izpeljal že devetnajstič. V treh dneh – od 20. do 22. septembra 2023 – smo pripravili več kot 200 različnih promocijskih dogodkov in usposabljanj. Udeležilo se jih je več kot 2.500 udeležencev, večinoma starejših od 55 let.

Pasica Cedefopove rubrike News on VET.

Z Dnevi smo želeli – tako kot vsako leto – informirati odrasle o virih, ki so jim na voljo za svetovanje, učenje in izobraževanje, ter jih  spodbuditi k učenju. V letu 2023 smo se osredotočili na digitalne kompetence odraslih, s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah.

Svetovalci za izobraževanje odraslih so v preteklem letu zaznali porast migrantov (kar 35, 5 % ranljivih odraslih), predvsem iz nekdanjih jugoslovanskih republik in Ukrajine. Pomoč so iskali pri priznavanju spretnosti, učenju slovenskega jezika in poklicnem usposabljanju za boljše zaposlitvene možnosti. Ponudniki svetovanja v izobraževanju odraslih so se osredotočali na podporo pri vključevanju v programe usposabljanj, kot sta Slovenščine kot drugi in tuj jezik in Začetna integracija priseljencev.

Celoten prispevek najdete tukaj.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content