Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

19. 11. 2021

Andragoška spoznanja o zdravstveni pismenosti odraslih

Oktobra je izšla tematska številka Andragoških spoznanj z naslovom Izobraževanje odraslih na področju zdravja: pomen družbenokulturnih dimenzij in interdisciplinarnosti.

Prinaša vsebinsko raznolike prispevke o aktualni temi. Avtorji izhajajo iz različnih predpostavk in uporabljajo različne metode. Kratko zgodovino vsebin, povezanih z zdravstveno pismenostjo, vsebuje uvodni članek. V nadaljevanju beremo o tem, kako (uspešno) vključiti osebe z avtizmom in podobnimi motnjami v formalne izobraževalne programe za odrasle.

Pasica, ki prikazuje vsebino 2. številke Andragoških spoznanj 2021 – zdravstveno pismenost odraslih.

Dva prispevka se ukvarjata s starejšimi. Prvi postavlja hipotezo, da k zdravemu staranju lahko pripomore tudi aktivna raba več jezikov. Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje na Malti pa so po metodi prej–potem merili učinek učenja pozneje v življenju na aktivno staranje.

Trije prispevki postavljajo temelje za vključevanje zdravstvene pismenosti v izobraževalne programe. Iščejo odgovore na vprašanja, kateri so sodobni pristopi (intervencije) zdravstvene vzgoje za dvig zdravstvene pismenosti nosečnic, kako o zdravstveni pismenosti ozaveščajo splošne knjižnice in kako temo paliativne oskrbe približati javnosti.

Avtorici zadnjega tematskega prispevka želita spodbuditi dialog o vrednotenju kulturnih kompetenc v zdravstvu in spodbuditi strokovnjake h kombiniranju kvantitativnih in kvalitativnih metod vrednotenja.

V rubriki Poročila, odmevi, ocene, pa beremo predstavitev letošnjih pedagoško andragoških dnevov. 

Druga letošnja številka Andragoških spoznanj je v odprtem dostopu na spletu.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content