Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

8. 3. 2021

Akcijski načrt za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic

Po intenzivnem in bogatem procesu priprave, ki je vključeval tudi razprave v Evropskem parlamentu, je Komisija 4. marca 2021 sprejela Akcijski načrt za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic (The European Pillar of Social Rights Action Plan).

Akcijski načrt se osredotoča na delovna mesta ter znanja in spretnosti za prihodnost, utira pa tudi pot pravičnemu, vključujočemu in odpornemu socialno-ekonomskemu okrevanju. Načrt določa konkretne ukrepe za nadaljnje izvajanje načel evropskega stebra socialnih pravic, ki predvidevajo skupna prizadevanja držav članic, EU, socialnih partnerjev in civilne družbe.

Predlagani so krovni cilji EU na področju zaposlovanja, znanj in spretnosti ter socialne zaščite, ki naj bi bili doseženi do leta 2030. Do takrat naj bi bilo zaposlenih vsaj 78 % ljudi, starih od 20 do 64 let; v izobraževanje in učenje naj bi bilo vsako leto vključenih kar 60 % odraslih; število ljudi, izpostavljenih tveganju revščine ali socialne izključenosti, pa bi bilo treba zmanjšati za vsaj 15 milijonov.

Komisija je istočasno kot konkreten ukrep na podlagi 4. načela evropskega stebra socialnih pravic predstavila priporočilo o učinkoviti aktivni podpori zaposlovanju po krizi zaradi COVID-19 (Commission recommendation on an effective active support to employment following the COVID-19 crisis (EASE)).

Državam članicam zagotavlja konkretne smernice o ukrepih politike, podprtih z možnostmi financiranja EU, za postopen prehod od nujnih ukrepov, sprejetih za ohranitev delovnih mest v sedanji krizi, k novim ukrepom, potrebnim za okrevanje s številnimi novimi delovnimi mesti.

Priporočilo med drugim spodbuja ustvarjanje delovnih mest in prehajanje med delovnimi mesti iz nazadujočih sektorjev v rastoče sektorje, zlasti digitalne in zelene.

Vabimo vas, da si ogledate spletni mesti:

Celotno novico Evropski steber socialnih pravic: od načel k dejanjem lahko preberete tukaj.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content