Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

7. 3. 2023

ACS je postal redni član Mednarodne mreže za finančno izobraževanje pri OECD

Mednarodna mreža za finančno izobraževanje (OECD/INFE) si prizadeva za spodbujanje finančne pismenosti in izboljšanje finančnega znanja prebivalstva po svetu. Ustanovljena je bila leta 2008 in deluje v okviru Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

OECD/INFE združuje več kot 250 organizacij iz 130 držav, vključno z nacionalnimi vladami, oblikovalci politik, finančnimi in izobraževalnimi ustanovami in drugimi partnerji. Njen cilj je spodbujati finančno pismenost prebivalstva prek različnih iniciativ, kot so razvoj izobraževalnih programov, usposabljanje učiteljev, raziskave, izmenjava informacij in najboljših praks ipd. S tem si prizadeva za večjo finančno stabilnost in varnost ter zmanjšanje revščine in socialne izključenosti.

Namen mreže je zbirati medsebojno primerljive podatke, razvijati metodologije za merjenje učinka, izmenjavati izkušnje in dobre prakse, raziskovati in razvijati primerjalne analize, oblikovati instrumente politike ter spodbujati učinkovito izvajanje in spremljanje.

Delovne skupine OECD/INFE trenutno obravnavajo tri ključna področja politik, povezana s finančnim izobraževanjem:

  • določanje standardov, izvajanje in vrednotenje,
  • finančno izobraževanje in vpliv digitalizacije,
  • finančna pismenost in trajnostno financiranje.

Andragoški center Slovenije se je mreži priključil letos, poleg njega pa so redni člani iz Slovenije še Banka Slovenije, Finančna uprava Republike Slovenije, Agencija za zavarovalni nadzor, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Zavod RS za šolstvo in Agencija za trg vrednostnih papirjev.

S projektom Finančna pismenost za odrasle 2022–2024 se bomo dejavno vključili v kampanjo Svetovnega tedna denarja (GMW 2023), ki ga mreža letos organizira med 20. in 26. marcem.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content