Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

18. 1. 2021

10 ključnih sporočil za oblikovanje kulture vseživljenjskega učenja

Poročilo Unescovega inštituta za vseživljenjsko učenje (UIL) z naslovom Embracing a culture of lifelong learning določa vizijo izobraževanja, usmerjenega v prihodnost, in zahteva velik premik h kulturi vseživljenjskega učenja do leta 2050.

Oblikovanje globalne kulture vseživljenjskega učenja je ključno za spopadanje z izzivi, s katerimi se sooča človeštvo – od podnebne krize do tehnoloških in demografskih sprememb, da ne omenjamo tistih, ki jih predstavlja trenutna zdravstvena kriza, in neenakosti, ki jih je še poglobila.

Poročilo je nastalo na podlagi prispevkov 12 znanstvenikov različnih strokovnih področij. Poudarja velik prispevek vseživljenjskega učenja tako pri preoblikovanju izobraževalnega področja kot pri ustvarjanju bolj trajnostne, zdrave in vključujoče prihodnosti. Predstavlja vrednote in načela, ki morajo podpirati vizijo vseživljenjskega učenja, in opisuje glavne značilnosti ‘ugodnega okolja’ (glej sliko spodaj), ki so potrebne, da vseživljenjsko učenje postane vodilno načelo izobraževalne politike in ljudem nudi možnosti in priložnosti za učenje v vseh življenjskih obdobjih, ne glede na ozadje ali kontekst.

Poročilo analizira glavna vprašanja, ki trenutno ovirajo vseživljenjsko učenje, in opisuje, kaj bi bilo potrebno, da se jih spremeni v priložnosti. Vsebuje 10 sporočil, od katerih je vsako ključno za oblikovanje kulture vseživljenjskega učenja:

  1. prepoznati celostni značaj vseživljenjskega učenja;
  2. spodbujati transdisciplinarne raziskave in medsektorsko sodelovanje za vseživljenjsko učenje;
  3. ranljive skupine postaviti v središče programa vseživljenjskega učenja;
  4. vzpostaviti vseživljenjsko učenje kot skupno dobro;
  5. zagotoviti boljši in pravičen dostop do učne tehnologije;
  6. šole in univerze preoblikovati v ustanove za vseživljenjsko učenje;
  7. prepoznati in spodbujati kolektivno razsežnost učenja;
  8. spodbujati in podpirati lokalne pobude za vseživljenjsko učenje, vključno z mesti, ki se učijo;
  9. preoblikovati in oživiti učenje na delovnem mestu; in
  10. prepoznati vseživljenjsko učenje kot človekovo pravico.

Poročilo ponuja tudi posebne akcijske poudarke za uresničitev te vizije in predlaga izbrane politične ukrepe.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content