Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

12. Jan. 2024

Predstavitev doktorske dizertacije Vpliv temeljne pismenosti in socialnih spretnosti na pojmovanje življenjske uspešnosti odraslih Romov – petkovo srečanje

12. januarja 2024 nam bo Rahela Hojnik Kelenc predstavila doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv temeljne pismenosti in socialnih spretnosti na pojmovanje življenjske uspešnosti odraslih Romov.

Doktorsko disertacijo lahko uvrstimo v širše sociološko polje, saj proučuje pojmovanje življenjske uspešnosti pripadnikov romske skupnosti v Prekmurju in v Medžimurski županiji ter vpliv temeljne pismenosti in socialnih spretnosti na slednje. Avtorica sem bo v svoji predstavitvi sprehodila preko temeljnih konceptov Pierra Bourdieuja, ki so bili aplicirani na romsko skupnost. Romsko naselje je v nalogi predstavljeno kot polje delovanja, ki vključuje tudi spremembe tradicionalnega romskega habitusa, največji poudarek pa je namenjen razumevanju koncepta kulturnega kapitala Romov v luči izobraževanja.

S pomočjo raziskave, pri kateri je avtorica uporabila kombinacijo kvalitativnih in kvantitativnih metod raziskovanja, je dobila tudi odgovore na postavljena vprašanja in hipoteze, s katerimi nas bo seznanila.

Z nalogo je želela prispevati k razumevanju vpliva temeljne pismenosti in socialnih spretnosti na pojmovanje življenjske uspešnosti odraslih Romov ter identificirati nadaljnje možnosti za izboljšanje njihovega položaja v družbi.

Izobraževanja:

IzobraževanjaDogodki

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content