Andragoški center Slovenije

Andragoški

Izobraževanja Archive | Andragoški center Republike Slovenije

Timsko delo in doseganje sinergij pri timskem delu v svetovalni dejavnosti

Za svetovalce v ESS projektu Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2022 Zavod RS za zaposlovanje na Andragoškem centru...

Timsko delo in doseganje sinergij pri timskem delu v svetovalni dejavnosti

Za svetovalce v ESS projektu Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2022 Zavod RS za zaposlovanje na...

Digitalno izobraževanje in sodelovanje s platformo MiTeam – petkovo srečanje

Na prvem poletnem petkovem srečanju bom sodelavci ACS spoznali Digitalno izobraževanje in sodelovanje s platformo MiTeam. Edo in Rok Sternad...

Novosti v bazah podatkov, ki podpirajo svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih – petkovo srečanje

Za zaposlene na ACS pripravljamo petkovo srečanje, ki ga tokrat bo zaradi zasedenosti prostora organiziramo v četrtek, 18. junija 2020....

Izpit NPK

Ker smo zaradi epidemije s virusom COVID-19 morali dve načrtovani usposabljanji kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih...

© 2020 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim