Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

8. Jul. 2020

Timsko delo in doseganje sinergij pri timskem delu v svetovalni dejavnosti

Za svetovalce v ESS projektu Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2022 Zavod RS za zaposlovanje na Andragoškem centru Slovenije pripravlja spopolnjevanje z naslovom Timsko delo in doseganje sinergij pri timskem delu v svetovalni dejavnosti.

Usposabljanje bo potekalo v obliki dveh enodnevnih delavnic, ki bosta izpeljani 7. in 8. julija 2020. Izvedla ju bosta Nikolaj Mejaš in Anja Poznič iz podjetja O. K. Consulting.

Usposabljanje se financira iz sredstev ESS projekta VKO NKT – Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in krepitev Nacionalne koordinacijske točke za VKO, katerega nosilec je Zavod RS za zaposlovanje.

Izobraževanja:

IzobraževanjaDogodki

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content