Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

17. Feb. 2023

Predstavitev magistrskega dela z naslovom Analiza informiranja starejših odraslih in možnosti načrtovanja promocije izobraževalnih programov – petkovo srečanje

Prvo letošnje petkovo srečanje, ki bo 17. 2. 2023, bo namenjeno predstavitvi magistrskega dela avtorice Nine Tušek z naslovom Analiza informiranja starejših odraslih in možnosti načrtovanja promocije izobraževalnih programov.

Magistrsko delo predstavlja začetek Nininega raziskovanja na področju načrtovanja promocije izobraževalnih programov za (starejše) odrasle in možnosti, ki jih ponujajo socialnomarketinške intervencije pri tem. Uvodni del srečanja bo namenjen opredelitvi ciljne skupine starejših odraslih, ki predstavlja enega najhitreje naraščajočih deležev slovenske družbe. Preko opredelitve raziskovalnega problema naloge bomo razpravljali o tem, kako informirati in promovirati izobraževalne programe starejšim odraslim, s pomočjo opredelitve nekaterih temeljnih pojmov tržnega komuniciranja, pa bomo osvetlili posebnost trženja izobraževalnih programov kot storitev. Ob tem se bomo osredotočili na sam potek ter temeljne elemente tržnega komuniciranja, ki naj bi jih upoštevali pri načrtovanju promocije izobraževalnih programov.

Osrednji del srečanja bo namenjen interpretaciji rezultatov empiričnega dela magistrske naloge, ki je bil izveden leta 2022. Rezultate spletnega anketnega vprašalnika, ki sta ga izpolnili 302 osebi, bomo podkrepili z mnenji osmih starejših odraslih, ki so se udeležili fokusne skupine. Na srečanju boste izvedeli, kolikšen delež starejših se je v preteklih letih udeležil vsaj enega izobraževalnega programa, kakšni so njihovi razlogih za (ne)udeležbo in katere lastnosti izobraževalnih programov označujejo kot pomembne pri odločitvi za udeležbo. Govorili bomo tudi o njihovem poznavanju Tednov vseživljenjskega učenja, kot največji kampanji izobraževanja odraslih v Sloveniji. Srečanje bomo zaključili z rezultati o načinih iskanja informacij o izobraževalni ponudbi ter značilnostih promocijskih sporočil, ki pritegnejo starejše odrasle k razmisleku o udeležbi v izobraževalne programe.

Srečanje, ki bo trajalo dobro uro, se bo pričelo ob 9. uri v seminarski sobi ACS. Vašo udeležbo potrdite na e-naslov zdenka.birman.forjanic@acs.si.

 

Izobraževanja:

IzobraževanjaDogodki

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content