Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

25. Sep. 2020

Kako izboljšati sistem usposabljanja terenskih svetovalcev pri Čebelarski zvezi Slovenije – petkovo srečanje

Kako izboljšati sistem usposabljanja terenskih svetovalcev pri Čebelarski zvezi Slovenije – petkovo srečanje

V petek, 25. septembra 2020, načrtujemo še eno zanimivo predstavitev  v okviru petkovih srečanj, in sicer predstavitev magistrske naloge z naslovom Kako izboljšati sistem usposabljanja terenskih svetovalcev pri Čebelarski zvezi Slovenije, ki jo je Lidija Senič zagovarjala na DOBA Fakulteti.

Avtorica je v svoji magistrski nalogi proučila posamezne faze andragoškega cikla, oblike in metode usposabljanj in na tej podlagi predlagala rešitve za izboljšanje sistema usposabljanja pri Čebelarski zvezi Slovenije.

Glede na to, da znanje hitro zastara, je z vidika vsake organizacije zelo pomembno, da imajo zaposleni pravo znanje, ki pa ne pride samo po sebi.

K temu lahko organizacije pristopijo s sistematičnim izobraževanjem in usposabljanjem kadrov. V magistrski nalogi so bili vzeti pod drobnogled terenski svetovalci, organizacija in izvedba usposabljanj zanje, opravljena je bila tudi analiza andragoškega cikla z uporabljenimi oblikami in metodami.

Pri načrtovanju usposabljanja je poznanih kar nekaj modelov, večina vključuje cilje usposabljanja, vsebino, izvajanje in ocenjevanje, zato je empirični del naloge temeljil na raziskavi vključevanja posameznih elementov andragoškega cikla, kot ga navajata Vukovič in Megličeva – analiza, oblikovanje, razvoj, izvedba in evalvacija. Tako raziskava vključuje izvajalce usposabljanj in uporabnike, dotika pa se tudi e-izobraževanja.

Ker celoten proces andragoškega cikla temelji na organizaciji in izvedbi usposabljanj s strani kadrov, zaposlenih v organizaciji, je bilo na osnovi raziskave ugotovljeno, kje so šibke točke posameznih faz in katere je potrebno okrepiti.

Srečanje je namenjeno zaposlenim na ACS.

Izobraževanja:

IzobraževanjaDogodki

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content