Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

6. Jul. 2021

Izpit NPK – izredni rok

Za vse, ki so usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalni poklicnih kvalifikacij že opravili, niso pa še pristopili k preverjanju usposobljenosti za člane komisije NPK ali ga niso uspešno opravili, organiziramo preverjanje usposobljenosti v torek, 6. julija 2021, ob 9.00 (pisni del) in 10.00 (praktični del) na Andragoškem centru Slovenije.

Portfolijo je potrebno na CPI oddati najkasneje do ponedeljka, 1. julija 2021.

Več informacij dobite pri koordinatorici programa, Veri Mlinar (01/5842 588, vera.mlinar@acs.si).

Izobraževanja:

IzobraževanjaDogodki

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content