Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

18. Jun. 2021

Strokovni posvet Metodološki vidiki modela spremljanja svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba

© 2021 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim