Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

17. 1. 2023

Vstopamo v drugo fazo projekta Finančna pismenost za odrasle

Zaključili smo s prvo fazo razvojnega projekta Finančna pismenost za odrasle. Osredotočili smo se na konceptualizacijo finančne pismenosti, saj ugotavljamo, da gre za novejši koncept, kjer definicije še niso poenotene. Analizirali smo pravne in strateške dokumente, ki postavljajo okvire za pripravo in izvajanje izobraževanja za finančno pismenost odraslih in zbrali podatke iz raziskav finančne pismenosti pri odraslih in mladih v Sloveniji, s katerimi opisujemo obstoječe stanje finančne pismenosti in kjer je mogoče tudi primerjave z drugimi državami. Oblikovali lastno smo delovno definicijo finančne pismenosti, ki nam bo služila za pripravo javno veljavnih programov.

Finančna pismenost je sestavni del finančne zmožnosti, ki ena od pomembnih življenjskih zmožnosti. Razvita finančna pismenost omogoča sprejemanje ustreznih finančnih odločitev in doseganje finančnega blagostanja zase in za svoje bližnje. Omogoča finančno vključenost in aktivno participacijo v vsakdanjem  življenju.

Analiza ponudbe izobraževanj s področja finančne pismenosti je pokazala pestro ponudbo, ampak tudi, da se večinoma izvajajo plačljivi programi, ki so še posebej nedostopni ranljivim skupinam. Zelo malo je izobraževalnih programov, ki se financirajo iz javnih sredstev. Zaznali smo potrebe po novih kakovostnih izobraževalnih programih za odrasle, ki so jasno definirani in neodvisni od različnih – četudi skrbno prikritih – interesov institucij na področju financ. Področje usposabljanja strokovnih delavcev, ki naj izvajajo programe za finančno pismenost je podhranjeno.  Za usposabljanje s področja izvajanja programov za odrasle sta bila oblikovana le dva programa usposabljanja, ki sta nastala v sklopu mednarodnih projektov.

Druga faza projekta predvideva oblikovanje akcijske raziskovalne skupine praktikov in strokovnjakov, ki že imajo izkušnje s področja finančnega izobraževanja. Strokovni ekipi ACS bodo pomagali globlje razumeti potrebe po primernih vsebinah za finančno izobraževanje odraslih.

Za druge novosti spremljajte spletno stran projekta: https://financna.pismenost.acs.si/.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content