Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

20. 8. 2021

Vlada RS je določila začasne pogoje za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu

Vlada RS je določila začasne  pogoje za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu

Za izvajanje dejavnosti v organizacijah za izobraževanje odraslih je potreben pogoj PCT ali tedensko testiranje zaposlenih in obiskovalcev s hitrim antigenskim testom.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 20. avgusta predstavnikom srednjih šol, dijaških domov, višjih strokovnih šol in organizacij za izobraževanje odraslih poslalo Okrožnico v zvezi z začasnimi pogoji za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.

V njej obveščajo, da je Vlada RS na svoji seji, ki je bila 20. avgusta, sprejela Odlok o določitvi začasnih  pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (objavljen v Uradnem listu RS, št. 132/2021).

Odlok med drugim določa, da morajo za izvajanje dejavnosti pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT)  izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v organizacijah za izobraževanje odraslih, kakor tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, o čemer jih vzgojno-izobraževalni zavod obvesti na vidnem mestu s pisnim obvestilom.

Zaposleni oziroma tisti, ki opravljajo dejavnost v vzgoji in izobraževanju, lahko dejavnost opravljajo, četudi ne izpolnjujejo pogojev PCT iz odloka, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, vendar samo v primeru, da se tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom (test HAG).

Veljavnost odloka je določena za sedem dni, kar pomeni, da začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content