Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

5. 4. 2020

Splošne informacije in strokovni napotki vsem, ki delate v izobraževanju odraslih v času pandemije

Splošne informacije in strokovni napotki vsem, ki delate v izobraževanju odraslih v času pandemije

Tudi v izobraževanju odraslih smo se znašli v zahtevni situaciji, ko je potrebno uvesti nove načine dela z odraslimi. V ta namen vam v splošnem obvestilu posredujemo nekaj informacij o delu ACS ter izobraževanju odraslih v času pandemije COVID–19.

Tako kot na vseh drugih področjih izobraževanja smo se tudi na področju izobraževanja odraslih znašli v zahtevni situaciji, ko je potrebno skorajda čez noč razmisliti in uvesti nove načine našega dela z odraslimi. Prepričani smo, da imate marsikateri že izkušnje z izobraževanjem na daljavo, drugi pa v teh dneh pospešeno razmišljate in delujete, da boste na ta način svojim udeležencem omogočili nadaljevanje izobraževanja in pridobivanje znanja, kot si želijo. Vemo, da v vseh primerih to ne bo mogoče in da boste tam, kjer se bo dalo, to naredili. Ne nazadnje imamo vsi skupaj veliko znanja in izkušenj, v mnogih situacijah smo se že znašli in tudi tokrat bo tako. V tem obdobju je morda še toliko bolj kot kdaj drugič pomembno, da si medsebojno pomagamo, sodelujemo, si izmenjujemo izkušnje, delujemo kot stroka, ki se zna odzivati na izzive.

Ko smo sodelavci ACS pripravljali priporočila, se je izoblikoval slogan: »NE VEMO, KOLIKO ČASA ŠE BODO NAŠE GLAVNE POTI Z DOMA VODILE PO SPLETU, ZATO SI DELIMO IDEJE BREZ MEJE!«

Svoj delež pri tem izpolnjujemo tudi mi. V pomoč vsem vam v nadaljevanju objavljamo nekaj informacij, strokovnih napotkov in priporočil, ki smo jih razdelili v naslednje sklope:

 1. informacije o delu ACS v času pandemije,
 2. nekatere splošne informacije in strokovni napotki z zvezi z izobraževanjem odraslih v času pandemije,
 3. informacije in strokovni napotki, ki zadevajo delo v posameznih omrežjih, ki jih usmerja ACS – te so objavljene kot posamezne novice.


1. O DELU ACS V ČASU PANDEMIJE

Od 16. 3. 2020 do preklica sodelavke in sodelavci ACS delamo od doma. Dosegljivi smo po e-pošti in telefonu.

Naše uradne ure so od 8. do 12. ure. Vstop v naš poslovni prostor ni mogoč.

Če morate z nami nujno govoriti po telefonu, sodelavcu to napovejte v elektronskem sporočilu ter pustite svojo telefonsko številko, da vas lahko pokliče.

Lahko pa to sporočite v tajništvo ACS: 01 5842 576, sodelavke iz tajništva bodo vaše sporočilo posredovale želenemu sodelavcu.

Razumemo, da se vam v tem času odpirajo številna vprašanja. Na vsa tudi mi ne znamo odgovoriti, vsekakor pa se bomo potrudili, kolikor je v naši moči. Svoja vprašanja nam lahko posredujete prek spletne strani ACS in rubrike Kontakt ali pa na elektronski naslov info@acs.si.

Zelo bomo veseli, če boste pripravljeni z nami, predvsem pa z vsemi, ki delujemo v izobraževanju odraslih, deliti kakšno svojo izkušnjo, kako ste razrešili določen problem, kako ste se organizirali, kakšni so odzivi vaših udeležencev izobraževanja, kaj sporočajo učitelji ipd. Vaše zgodbe bodo prav gotovo v pomoč tudi drugim izvajalcem izobraževanja odraslih. V pomoč pa bodo tudi nam, da se bomo lahko ustrezno odzvali z novimi strokovnimi priporočili. Vabimo vas, da nam kaj napišete v rubriko Kontakt ali pa na elektronski naslov info@acs.si. Vaše prispevke bomo objavili na https://www.acs.si in Facebook strani ACS, vse ostale pa vabimo k spremljanju teh strani.


2. NEKATERE SPLOŠNE INFORMACIJE IN STROKOVNI NAPOTKI Z ZVEZI Z IZOBRAŽEVANJEM ODRASLIH V ČASU PANDEMIJE

Tako kot se v teh dneh ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter ustreznih strokovnih inštitucij trudijo številni ravnatelji, učitelji, starši v osnovnih in srednjih šolah, študentje in profesorji na fakultetah, je pomembno, da tudi delo na področju izobraževanja odraslih ne zastane.

Morda imamo v izobraževanju odraslih po eni strani to srečo, da smo zaradi ciljnih skupin odraslih, za katere delamo, že prej vzpostavili številne fleksibilne oblike izobraževanja. A smo po drugi strani soočeni tudi z nekaterimi izzivi, ki so še posebej lastni prav našemu področju. V naše ciljne skupine sodijo tudi nizko izobraženi odrasli, odrasli, ki imajo težave s pismenostjo, begunci, osebe z različnimi oblikami oviranostmi, starejši. Splošnega priporočila, naj se v teh časih kar največ izobraževanja prenese na izobraževanje na daljavo, pri nekaterih ni mogoče kar na hitro udejanjiti. Številni namreč nimajo dostopa do spleta, niso vešči uporabe IKT orodij ipd.

Pa vendar je ravno v tem času aktivno delovanje vseh vas, ki izvajate izobraževanje odraslih v praksi, še toliko pomembnejše. Pomislimo npr. na ciljno skupino starejših, tistih, ki so doma sami, ki so se morali izolirati tudi od svojcev, njihovi vnuki ne smejo k njim, niti njihovi otroci, če ne živijo skupaj. Če v teh dneh dobijo stik mentorja z Univerze za tretje življenjsko obdobje, jim to gotovo veliko pomeni. Podobno je z drugimi ranljivimi skupinami odraslih. In ne gre pozabiti, da so lahko različni programi splošnega izobraževanja, ki jih nudite številne ljudske univerze, Univerza za tretje življenjsko obdobje, razna društva, združenja in drugi, pomemben blažilec stisk in tesnobe, ki jo v teh dneh zaradi resnosti razmer doživljajo številni prebivalci Slovenije.

Zato menimo, da je naša strokovna odgovornost po prvi reakciji, ko smo zaprli naša vrata, da bi onemogočili dodatno širjenje virusa, razmisliti, katere izobraževalne programe in dejavnosti je mogoče izvajati tudi v takih primerih in kako bomo to storili.

V pomoč pri razmisleku o krepitvi oblik izobraževanja na daljavo navajamo najprej nekaj tehničnih priporočil:

 • Premislite o pristopih in metodah, ki jih boste uporabili za izobraževanje na daljavo.
 • Uporabite najprej tiste pristope, ki so se že izkazali kot učinkoviti in imate z njimi dobre izkušnje. (npr. spletne učilnice, komunikacija s pomočjo Skype, Zoom, komunikacija z udeleženci prek elektronske pošte idr.).
 • Spremljajte informacije, navodila in priporočila, ki jih v zvezi s tem objavljajo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
 • Spremljajte spletno stran Slovenskega izobraževalnega omrežja – SIO, kjer lahko dobite sprotne informacije, priporočila in ideje za uporabo orodij za izvajanje izobraževanja na daljavo.
 • Spremljajte spletno stran Arnes, na kateri najdete številne napotke za vzpostavitev spletnih učilnic.
 • Tistim, ki še ne uporabljate orodja Microsoft Teams, ki je del Offica 365 (več na povezavi: https://sio.si/events/event/ms-teams-5), priporočamo, da preučite, ali bi bilo orodje uporabno za izvajanje e-izobraževanja v vaši organizaciji. Orodje omogoča številne funkcije, ki jih lahko uporabite za izobraževanje na daljavo ali delo na daljavo v različnih projektih (predavanja s pomočjo videa, priprava vaj in nalog za udeležence, komunikacija v skupinah, delo na skupnih datotekah idr.). Orodje je zelo primerno tudi za delo od doma – komunikacijo sodelavcev celotnega kolektiva ali posameznih delovnih skupin.
 • Morda se iz teh ali onih razlogov ne boste odločili za nobeno od navedenih spletnih orodij. Razmislite o ohranjanju stika s svojimi udeleženci preko e-pošte ali sms-sporočil. V nekaterih primerih morda zadostuje, da svoje udeležence opozorite na zanimivo oddajo na radiu ali TV, ki zadeva vsebino izobraževanja, v katerega so bili vključeni, morda jim lahko pošljete kak članek ali nasvet, kako lahko ohranjajo »izobraževalno kondicijo«.

Seveda pa so to samo orodja, naša strokovna odgovornost in stvar presoje pa je razmislek o tem, katero izobraževanje lahko izvajamo tudi v teh razmerah in na kakšen način. Vaši strokovni sodelavci in učitelji naj skupaj premislijo, katere izobraževalne programe in dejavnosti je v teh razmerah mogoče izvajati in kako. Hkrati pa razmislite o načinih, kako boste informacijo, da prehajate na drugačne načine izobraževanja, sporočili svojim udeležencem.

 • Ko boste presojali, katera izobraževanja oz. usposabljanja je mogoče v kratkem času preoblikovati iz klasičnega v izobraževanje na daljavo, upoštevajte naslednje kriterije:
  Presodite, ali je ciljna skupina vaših udeležencev dovolj motivirana, samostojna in usposobljena, da je zanjo tovrstno izobraževanje ustrezno. Če po vaši presoji ni tako, presodite, ali lahko vseeno obstajajo načini za ohranjanje stika in kaj bi bila vsebina tega sodelovanja.
 • Preverite, ali imajo udeleženci doma ustrezno IKT-opremo, da se bodo v izobraževanje na daljavo lahko vključili. Če je nimajo, razmislite, ali jim jo lahko zagotovite vi.
 • Poskusno preverite vzpostavitev stika z udeleženci s pomočjo neke izobraževalne vsebine in pridobite informacije udeležencev, kako so sprejeli tak način sodelovanja.
 • Preverite, ali imajo učitelji doma ustrezno IKT-opremo, da bodo izobraževanje na daljavo lahko izvajali. Če opreme nimajo, presodite, ali jim jo lahko začasno posodite ali kako drugače zagotovite.
 • Preverite, ali so vaši učitelji usposobljeni za izvajanje izobraževanja na daljavo. Če učitelji menijo, da niso dovolj usposobljeni za tako delo, razmislite, kako jim lahko pri tem pomagate, pri čemer pa je treba vedeti, da v kratkem času ne morejo postati eksperti; razmislite, da boste uvedli le neko osnovno izobraževalno komunikacijo z udeleženci. Če je le mogoče, pripravite kratko spletno usposabljanje za učitelje, ki bodo sodelovali pri izobraževanju na daljavo.
 • Številna gradiva za samostojno učenje, ki jih lahko uporabite pri e-izobraževanju, najdete na spletnem portalu Središč za samostojno učenje (sklop: Video vodiči).
 • Pripravite smernice oz. napotke za učitelje o tem, kaj pričakujete od njih, ko bodo izpeljevali izobraževanje na daljavo. Dogovorite se za nek skupni način dela: kako, kdaj in kako pogosto boste komunicirali s svojimi udeleženci, kako hitra in kakšna bo vaša odzivnost ipd.
 • Učiteljem povejte, kakšno podporo jim boste nudili pri izvajanju izobraževanja na daljavo, pri čemer imamo v mislih tako tehnično kot strokovno podporo.
 • Skupaj z učitelji in mentorji domislite način, kako boste od udeležencev pridobivali povratno informacijo o njihovem učenju, napredku in rezultatih.
 • Pomagate si lahko tudi s Kratkim opomnikom za izobraževanje na daljavo, ki ga je pripravil Center za poklicno izobraževanje. Priporočila smiselno priredite značilnostim izobraževanja odraslih.


3. POSAMEZNA OMREŽJA

Posamezna področja IO, za katera smo pripravili informacije in strokovne napotke, objavljene v samostojnih novicah:

Ostanimo zdravi in dejavni!

Sodelavke in sodelavci ACS

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content