Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

30. 11. 2020

Šolsko leto 2020/2021 le z enim ocenjevalnim obdobjem

Šolsko leto 2020/2021 le z enim ocenjevalnim obdobjem

Trenutna epidemiološka situacija je slabša od pričakovane, zato bo v tednu od 30. novembra do 4. decembra izobraževanje na vseh ravneh potekalo še vedno na daljavo

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je danes podpisala tudi sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v srednjih šolah v tekočem šolskem letu

V srednjih šolah se bo pouk organiziral le v enem ocenjevalnem obdobju. Srednje šole morajo pri tem uskladiti šolska pravila ocenjevanja znanja, kot so načini in roki izpolnjevanja obveznosti, določeni z učnim načrtom oziroma katalogom znanja in načrtom ocenjevanja znanja. Prav tako bodo določile potrebno število ocen pri posameznem predmetu oziroma strokovnem modulu v posameznem ocenjevalnem obdobju. Učitelji oziroma strokovni aktivi bodo načrte ocenjevanja znanja uskladili in dijake seznanili z roki za ocenjevanje znanja. (Okrožnica MIZŠ)

Zavod za šolstvo je pripravil tudi priporočila za preverjanje in ocenjevanje znanja v srednji šoli v času izvajanja pouka na daljavo, Inšpektorat RS za šolstvo in šport pa opozorila v zvezi s preverjanjem in ocenjevanjem znanja.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content