Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

5. 4. 2020

O mreži TVU ter ozaveščanju o izobraževanju odraslih in vseživljenjskem učenju

O mreži TVU ter ozaveščanju o izobraževanju odraslih in vseživljenjskem učenju

TVU smo premaknili na začetek jeseni, do takrat pa lahko s skupnimi močmi izpeljemo marsikaj …

Tudi v izobraževanju odraslih smo se znašli v zahtevni situaciji, ko je potrebno uvesti nove načine dela z odraslimi. V ta namen vam v splošnem obvestilu posredujemo nekaj informacij o delu ACS ter izobraževanju odraslih v času pandemije COVID–19.

V spodnji objavi pa dodajamo še informacije in strokovna priporočila za mrežo TVU in vse, ki delujete na področju ozaveščanja.

Mreža TVU je sofinancirana omejeno, zgolj za izvedbo koordinacije TVU in organizacijo Parade učenja (PU). Trenutno se ne ve, kdo od lanskih 42 koordinatorjev bo izbran na razpisu MIZŠ in kdo ne – denarja je skoraj za polovico manj kot lani. Razpis je bil podaljšan do 3. 4., sledil pa je interventni zakon in po njegovem izteku (najkasneje 1. 7.) bo rok za oddajo prijave podaljšan za 8 dni. Predvidevamo, da bodo sklepi o sofinanciranju prišli na naslove izbranih koordinatorjev v juniju/juliju. Anketa med člani mreže TVU je pokazala, da bodo skoraj vsi (tudi nesofinancirani) koordinatorji v TVU 2020 sodelovali, vendar v skromnejšem obsegu. Drugi sestanek koordinatorjev TVU, načrtovan za 7. 4., odpade, rok za naročilo promocijskih gradiv pa je podaljšan do 30. 4.

TVU smo premaknili na začetek jeseni (predvidoma od 4. 9.–9. 10.) in verjamemo, da tedaj BO izpeljan v fizični obliki. Do takrat lahko s skupnimi močmi izpeljemo marsikaj – tako v dobro naših ciljnih skupin, tj. najširše javnosti, kot tudi nas, strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih.

Do zdaj so potencialni koordinatorji sodelovali v dveh anketah: s prvo (14. 1.) smo iskali optimalne rešitve glede na bistveno nižje sofinanciranje MIZŠ, z drugo (18. 3.) pa odzive na premik termina TVU na jesen. Člani mreže TVU so se udeležili pripravljalnega sestanka 4. 3. Po izidu razpisa MIZŠ (6. 3.) so pripravljali prijave na razpis MIZŠ, pisma o nameri, da prevzamejo vlogo koordinatorja, ter načrte dejavnosti v TVU in PU. Nekateri so prijave tudi oddali v prvotnem roku (do 20. 3.). Dejanske priprave na TVU/PU bodo stekle – po predvidevanjih – pozno spomladi in bodo potekale čez poletje.

V vmesnem času, še posebno v obdobju, ko delamo od doma in mnoge interakcije tečejo predvsem v digitalnem svetu, sodelavci promocijskega središča ACS pripravljamo dejavnosti, katerih namen je ozaveščati o (samostojnem) učenju doma, motivirati k učenju, dvigovati razpoloženje in moralo z učenjem, izkoristiti čas izolacije za učenje, v teh virusnih časih sprožiti še vzporedni – virus učenja. Ključno sporočilo, ki ga želimo posredovati celotni populaciji, je: znanje izboljšuje življenje, zato prikazujemo koristi učenja za posameznika in družbo ter priložnosti, ki so na voljo. Naše dejavnosti (in vsebine, ki jih bomo širili) so razdeljene v tri skupine:

  • posredovanje izdelkov drugih avtorjev: (e-)knjige, članki in druge objave; izbrane spletne vsebine na EPALE in drugih domačih in tujih portalih; e-knjižnice in druga okolja za učenje, druženje, soustvarjanje; filmi, TV oddaje, TED Talks (vplivni videi), podcasti (poddaje); video zgodbe pripadnikov vseh generacij; spletna orodja ali zbirke teh orodij za učenje na daljavo ipd.;
  • posredovanje in (post)produkcija lastnih izdelkov ACS: video portreti dobitnikov priznanj ACS; video publikacije, nastale v projektih in dejavnostih ACS; izrezi posnetkov/prispevkov na dogodkih ACS; pisanje prispevkov in blogov za e-Novičke; prevajanje in prirejanje izbranih poučnih in motivacijskih vsebin ipd.;
  • interakcija s partnerji in sledilci na družbenih omrežjih: kampanja »Kaj si se nazadnje naučil?« za izdelavo motivacijskih spotov o vsebinah in koristih naučenega – osebna mnenja, citati; interakcije s sledilci na družbenih omrežjih na izbrane teme; zabavne in spodbudne ankete na izbrane teme ipd.

Te vsebine bomo objavljali v naših komunikacijskih kanalih: na spletni strani ACS in TVU, v e-Novičkah, na Multimedijskem portalu Zgledi vlečejo, YouTube kanalu ACS, portalu Kam po znanje, FB profilih TVU, ACS, Knjižnica in Twitter profilih TVU in ACS, Instagramu TVU in še kje, sodelovali bomo pa tudi v portalu EPALE.

Kot naše partnerje pri tem početju, še posebno pri tretji skupini dejavnosti, prepoznavamo koordinatorje TVU/PU, izvajalce in udeležence TVU, dobitnike Priznanj ACS, pripadnike drugih projektnih mrež ACS (SSU, ŠK, ISIO, Kakovost, Borze znanja …) ter mnoge druge.

Na vas bomo v kratkem naslovili pobude o sodelovanju – verjamemo, da lahko skupaj postorimo veliko dobrega!

Za informacije v zvezi s TVU in področjem ozaveščanja javnosti stopite v stik z nami preko tvu@acs.si oziroma na e-naslov zvonka.pangerc@acs.si.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content