Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

25. 1. 2021

Nov paket odlokov, okrožnic in navodil

Nov paket odlokov, okrožnic in navodil

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v petek, 22. januarja 2021, izobraževalnim zavodom poslalo paket okrožnic, odlokov in navodil, ki jih morajo upoštevati pri svojem delu.

Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih je priložena Okrožnica v zvezi z novimi določili v tem Odloku. Višjim strokovnim šolam je namenjen tudi dokument Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih – sproščanje ukrepov ob pojenjanju epidemije COVID-19 (rdeča faza).

Nujno obvestilo o odredbi Ministrstva za zdravje z dne 22012021 povzema Odredbo o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je podpisala Soglasje k obsegu vpisa v izredno srednješolsko izobraževanje v šolskem letu 2021/2022. Dodana so še Navodila za posredovanje podatkov o načrtovanih prostih vpisnih mestih v izredno srednješolsko izobraževanje – Aplikacija EVIZ. Aplikacija EVIZ je namenjena vnosu in evidenci podatkov vzgojno-izobraževalnih zavodov in programov. Do programa dostopate preko portala ministrstva, ki se nahaja na spletnem naslovu: http://eportal.mss.edus.si/.

Okrožnici v zvezi z izvedbo zaključnih izpitov in poklicne mature v zimskem izpitnem roku v šolskem letu 2020/2021 so dodana še Priporočila in dodatna pojasnila za izvedbo poklicne mature 2020 v zimskem izpitnem roku in Priporočila za izvedbo zimskega roka zaključnega izpita 2021. Ostali dokumenti, ki omogočajo šolam in dijakom priprave na izvedbo zaključnega izpita in poklicne mature v zimskem izpitnem roku, so objavljeni na spletni strani CPI.

Med dokumenti, ki so bili poslani v tem svežnju je tudi poziv k izpolnjevanju podatkov o realizaciji ur dodatne strokovne pomoči za dijake s posebnimi potrebami (Poročilo o realizaciji ur dodatne strokovne pomoči za obdobje 1. 9. 2020 – 31. 1. 2021 in podatki o dijakih s posebnimi potrebami).

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content