Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

7. 5. 2021

Kako bo teklo izobraževanje v prihajajočem tednu?

image

Veljajo priporočila, ki so veljala že v prejšnjem tednu: v srednjih šolah nadaljujejo z izvajanjem pouka po prilagojenem modelu C, na višjih strokovnih šolah teče program po hibridnem modelu.

Direktorji in ravnatelji srednjih in višjih strokovnih šol, dijaških domov in organizacij za izobraževanje odraslih so 6. maja prejeli okrožnico, v kateri so ključne informacije o:

  • izobraževanju v prihajajočem tednu,
  • prilagoditvi obsega in načina izvedbe praktičnega usposabljanja z delom (PUD) in ocenjevanju znanja vajenca v strokovnih modulih,
  • Javnem razpisu za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021, ki je bil objavljen v  Uradnem listu RS, št. 67/21,
  • opravljanju dopolnilnih, popravnih in predmetnih izpitov za dijake zaključnih letnikov.

© 2021 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim