Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

3. 2. 2021

Financiranje zaščitne opreme v javnih zavodih s področja vzgoji in izobraževanja

image

Za izvajanje ukrepov omejevanja in preprečevanja širjenja koronavirusa so iz proračunov RS ali Evropske unije zagotovljena sredstva za financiranje zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov za izvajalce storitev na področju vzgoje in izobraževanja ter znanosti.

Javni zavodi s področja vzgoji in izobraževanja so prejeli okrožnico, v kateri so dodatna pojasnila o financiranju zaščitne opreme. Dodano je bilo Pojasnilo Finančne uprave RS v zvezi z določbo 66. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUOPDVA. MIZŠ je namreč FURS prosilo za pojasnilo nekaterih nejasnosti.

© 2021 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim