Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

20. 4. 2021

Financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem izobraževanja odraslih

image

Do financiranja zaščitne opreme iz proračuna Republike Slovenije so upravičeni tudi javni zavodi, ki izvajajo izobraževanje odraslih, zasebni zavodi s koncesijo, ki izvajajo javno veljavne programe za odrasle, in zasebni zavodi brez koncesije, ki izvajajo javno veljavne programe za odrasle in se sofinancirajo iz državnega ali občinskih proračunov.

V Uradnem listu RS je bil objavljen Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti (v nadaljevanje Pravilnik), ki določa metodologijo financiranja iz sredstev proračuna RS.

Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja so prejeli okrožnico, ki Pravilnik povzema in opredeljuje,

  • zavode, ki so upravičeni do financiranja,
  • merila za financiranje,
  • upravičene stroške,
  • mesečni obseg sredstev,
  • vračilo sredstev,
  • financiranje po Pravilniku.

Okrožnici so dodani tudi vzorci izjav, ki jih določa 7. člen Pravilnika.

© 2021 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim