Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

22. 12. 2023

Znanstvena monografija Trenutki sprememb

Na Andragoškem centru Slovenije smo decembra izdali monografijo Trenutki sprememb. Pri nastajanju te  publikacije s podnaslovom  Izobraževanje odraslih v času epidemije covida-19 je sodelovalo kar 12 avtorjev.

Prispevki analizirajo dejavnike, povezane s problematiko udeležbe odraslega prebivalstva v izobraževanju. Gre za enega temeljnih kazalnikov razvitosti področja in sistema izobraževanja. V tem kompleksnem kazalniku se prepletajo makro- (izobraževalna politika), mezo- (ponudniki, inštitucije in organizacije) ter mikroraven (posameznik, učitelji, mentorji, vodje, izobraževalne skupine). Vsi ti dejavniki pa prispevajo h končnemu izidu – obsegu, tipu, kakovosti udeležbe. Zato je težko natančno ločiti vpliv posameznega odločilnega dejavnika nanjo.

Kazalnik vsako leto spremlja Evropska komisija v državah članicah in širše.

Naslovnica monografije Trenutki sprememb s citatom iz recenzije dr. Tihomirja Žiljaka: »To monografijo odlikuje refleksivni, integrativni pristop, usmerjen v znanstvene rezultate, ki naj bi pomagali reševati družbene težave na področju izobraževanja odraslih, z integracijo znanja iz različnih znanstvenih in družbenih področij.«

Za Slovenijo je značilno, da je bila med uspešnejšimi v Evropski uniji. Nato pa se je delež udeležbe vsako leto nižal. Leta 2020 je udeležba odraslega prebivalstva v organiziranih izobraževalnih oblikah dosegla najnižjo točko – 8,4 %, nato se je stanje spremenilo. Po podatkih o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu je bilo v državi izobraževalno aktivnih 18,9 % prebivalstva. Posebno zanimivo je, da  se je porast zgodil ravno leta 2021, drugo leto trajanja epidemije covida-19. Avtorji monografije so prepoznali potrebo po tem, da rezultate, ki so pripeljali do tega stanja, razčlenijo in pojasnijo razloge za to stanje.

Vabimo vas, da natančnejšo predstavitev publikacije preberete v e-Novičkah ACS.

Izid monografske publikacije je omogočilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Izvod lahko dobite pri urednici monografije, mag. Jasmini Mirčevi, ali pa si ga izposodite v Knjižnici ACS.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content