Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

10. 6. 2019

Zbirno poročilo o zagotavljanju politike izobraževanja odraslih v državah članicah EU

Evropska komisija je 24. maja objavila novo zbirno poročilo o trenutnem stanju nacionalnih politik in sistemov izobraževanja odraslih v 28-ih državah članicah EU (Adult Learning policy and provision in the Member States of the EU : a synthesis of reports by country experts). To poročilo se v prvi vrsti nanaša na vlogo javnega sektorja v sistemih izobraževanja odraslih. Osredotoča se predvsem na vprašanja, ki so povezana z vključevanjem javnega sektorja, ne pa na razumevanje, na primer, kako lahko podjetja povečajo učinkovitost usposabljanja zaposlenih ali kaj motivira posameznike, da se dodatno izobražujejo.

Dokument  sestavlja osem poglavij:

  • uvod daje pregled nad stanjem izobraževanja odraslih v EU in določa cilje in strukturo poročila;
  • drugo poglavje opisuje glavna raziskovalna vprašanja in na kratko predstavlja analitični pristop in metodologijo;
  • poglavje Izobraževanje odraslih v Evropi: ravni sodelovanja in vrste storitev primerja udeležbo v izobraževanju odraslih in stopnjo zaposlenosti v EU ter opredeljuje glavne vrste izobraževanja odraslih v državah članicah;
  • četrto poglavje se osredotoča na upravljanje in pregled ciljev v izobraževanju odraslih;
  • v poglavju Politični okviri za izobraževanje odraslih predstavljajo nacionalno zakonodajo, strategije in izvajanje nacionalnih politik izobraževanja odraslih;
  • v nadaljevanju obravnavajo naložbe v izobraževanje odraslih s poudarkom na količini in viru financiranja;
  • ocena sistemov – njihove prednosti in slabosti – izobraževanja odraslih v EU je predstavljena v sedmem poglavju;
  • zadnje poglavje pa povzema glavne ugotovitve in ponuja razmišljanja o morebitnih prihodnjih reformah in usmeritvah politike.

Zbirno poročilo združuje ugotovitve iz poročil, ki jih je za vsako državo članico predhodno pripravila skupina nacionalnih strokovnjakov. Za Slovenijo je poročilo z naslovom Independent national experts network in the area of adult education/adult skills : Full Country Report – Slovenia pripravil sodelavec ACS, mag. Peter Beltram.

Vabimo vas, da si tukaj ogledate tudi ostale dokumente za Slovenijo.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content