Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

20. 6. 2018

Zaključki Foruma o globalnem učenju

Ministrstvi za zunanje zadeve in izobraževanje, znanost in šport sta 16. maja na Brdu pri Kranju organizirala forum o globalnem učenju (kot del programa evropske mreže GENE) ter o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj (program in vsebinska zasnova). Sodelujoči so prisluhnili namenom mednarodnega razvojnega sodelovanja, v katerem Slovenija prispeva k odpravljanju revščine in uresničevanju trajnostnega razvoja. Za oboje je potrebno razumevanje svetovnega dogajanja, njegovih vzrokov in posledic ter povezanosti lokalne in svetovne javnosti.

Foruma se je udeležilo blizu 140 udeležencev iz ministrstev, organov v sestavi in vladnih služb, akademske sfere, šol in vrtcev, nevladnih organizacij, mladinskih organizacij in tudi iz podjetij.

Glavni zaključki foruma so:

  • Udeleženci so pozdravili tovrsten način sodelovanja ter izmenjavo pogledov, znanja in praks. Pozvali so h kontinuiteti dialoga tudi v najširšem krogu po zgledu tokratnega nacionalnega foruma.
  • V Sloveniji potekajo raznovrstne dejavnosti na obravnavanem področju, zato obstaja velika potreba po koordinaciji področja. Čimprejšnjo ustanovitev medresorskega delovnega telesa je forum izpostavil kot enega ključnih ukrepov za nadaljnjo krepitev tega področja.
  • Priporočljivo je jasnejše definiranje (konceptualizacija) globalnega učenja ter vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, ki pa je prilagojeno slovenskemu kontekstu. Pomembno pa je, da definicije ne bodo toge.
  • Pomembne so kontinuiteta, povezanost, redno spremljanje in spodbujanje razvoja tega področja.
  • Med identificiranimi najpomembnejšimi izzivi na področju globalnega učenja ter vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj je bila visoko izpostavljena potreba po izobraževanju in usposabljanju pedagoških strokovnih delavcev, vključno s študenti pedagoških programov in izobraževalci nasploh. Vsi nosilci izobraževanja na teh dveh področjih potrebujejo več ustrezne podpore (strokovne pa tudi finančne).

Vabimo vas, da si ogledate podrobnejše poročilo o dogodku ter prilogi: v prvi so predstavljene ključne aktivnosti in njihovi nosilci na področju globalnega učenja ter vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj v Sloveniji, v drugi pa so zbrane fotografije plakatov, ki so nastali na dogodku.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content