Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

20. 3. 2024

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj – kažipot

Predstavljamo publikacijo Kažipot VITR za 2030, ki opredeljuje nujne izzive, s katerimi se sooča naš planet. S poudarki in prednostnimi nalogami raziskuje nadaljnje korake Unesca pri odzivanju nanje s pomočjo vzgoje in izobraževanja.

Naslovnica publikacije Kažipot VITR za 2030 s citatom Stefanie Giannini: Vse bolj se sprašujemo, ali je to, kar se učimo, zares pomembno za naša življenja, ali nam bo pomagalo zagotoviti preživetje našega planeta. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj lahko zagotovi znanja, ozaveščenost ter delovanje, ki opolnomoči ljudi, da preobrazijo tako sebe kot družbo.

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj ima ključno vlogo pri zeleni preobrazbi tako na ravni posameznikov kot družbe. Predstavljena publikacija podrobno opisuje izhodišča za to. Predstavljene smernice lahko smiselno uporabijo snovalci zelenih projektov Erasmus+, uporabne pa so tudi pri snovanju trajnostne strategije vsake organizacije.

Publikacija Kažipot VITR za 2030 je bila v izvirniku objavljena leta 2020 (Education for Sustainable Development, A roadmap – ESD for 2030). Leta 2022 so prevod v slovenščino objavili v Digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo, kjer najdete še nekatere novejše publikacije s tega področja:

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content