Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

20. 11. 2020

Vprašalnik o spremljanju počutja in soočanja s pandemijo COVID-19

Druga razglasitev epidemije v Sloveniji pred nas ponovno postavlja izzive, kako ohraniti stik s sabo in z drugimi ter se učinkovito spoprijeti z novo vsakdanjostjo.

Ob prvi razglasitvi epidemije v Sloveniji so na Pedagoškem inštitutu (PI) raziskovali, ali so pri spoprijemanju z izzivi, ki jih prinaša epidemija, v pomoč nekatere preizkušene in z raziskavami podprte vaje, ki so jih v zadnjih letih razvijali v okviru projekta ROKA v ROKI.

Njihove prve ugotovitve temu pritrjujejo. Izkazalo se je, da se izvajanje tovrstnih vaj pomembno povezuje z boljšim počutjem ter manj skrbmi – tako splošnimi kot tistimi, povezanimi s COVID-19.

Sodelavci Centra za evalvacijske študije na PI vabijo k reševanju vprašalnika o spremljanju vašega počutja in soočanju s pandemijo COVID-19. Zanima jih namreč, ali drugo epidemijo kakorkoli drugače doživljate. K reševanju vabijo tako tiste, ki ste pri reševanju sodelovali že spomladi, kot tiste, ki se s tem še niste srečali. Reševanje vprašalnika, ki je anonimen, terja od 10 do 15 minut časa.

Vprašalnik Učinek razvijanja čustvenih kompetenc na posameznikovo psihološko funkcioniranje v času epidemije je dostopen na tej povezavi: https://1ka.arnes.si/a/3011.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content