Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

16. 3. 2021

Vlaganje v kompetence ljudi – temelj za rast in blaginjo v EU

Na spletni strani Evropske komisije je bila objavljena publikacija Evropske komisije z naslovom Investing in People’s Competences – A Cornerstone for Growth and Wellbeing in the EU.

Ta dokument je bil prvotno pripravljen kot tehnična podlaga za prvo skupno zasedanje Sveta za ekonomske in finančne zadeve – ECOFIN in Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (izobraževanje) – EYCS (education) 8. novembra 2019. Ministri so izmenjali mnenja o vlogi izobraževanja in usposabljanja pri prispevanju k dolgoročni trajnostni rasti in najboljše prakse o politikah, ki spodbujajo uspešnost in učinkovitost naložb v izobraževanje in usposabljanje.

Vlaganje v kompetence ljudi je ena najboljših naložb, ki jih družba lahko naredi. S tem okrepi gospodarsko rast in blaginjo, zlasti ob upoštevanju trenutnega razvoja (digitalizacija in podnebne spremembe).

Kompetence ljudi lahko učinkovito in uspešno izboljšajo ukrepi politike na štirih glavnih področjih:

  1. zagotavljanje kakovosti in enakih možnosti v izobraževanju in usposabljanju,
  2. spodbujanje kompetenc za prihodnost,
  3. raziskovanje načinov financiranja izobraževanja in usposabljanja (tudi s sinergijami s sredstvi EU),
  4. spodbujanje sinergij z dopolnilnimi strukturnimi politikami.

Publikacija je na voljo le v angleškem jeziku.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content