Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

11. 1. 2023

Ustanovna seja Delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se je 10. januarja 2023 prvič sestala Delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanje za obdobje 2023-2033, ki jo vodi dr. Janez Vogrinc s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. V delovni skupini je tudi predstavnica Andragoškega centra Slovenije, mag. Tanja Vilič Klenovšek.

Na seji so se seznanili s poslovnikom skupine ter predvideno časovnico prihodnjih srečanj. Predstavljena so jim bila strokovna izhodišča za pripravo nacionalnega programa, ki jih je oblikovala interna skupina strokovnjakov na ministrstvu. Slednja vključujejo rezultate najnovejših strokovnih spoznanj, dosežkov nacionalnih evalvacijskih študij, ciljnih raziskovalnih projektov in rezultate več poskusov uvajanja različnih sprememb v vzgojno-izobraževalni sistem in razvojnih projektov.

Oblikovanje strateškega dokumenta za področje vzgoje in izobraževanja poteka sočasno s kurikularno prenovo učnih načrtov, končno besedilo programa pa bo pripravljeno predvidoma do konca leta 2023.

Več na spletni strani MIZŠ.

Fotografija članov delovne skupine

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content