Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

16. 2. 2021

Ustanovitev Nacionalnega sveta za bralno pismenost

Nacionalna strategija bralne pismenosti 2019–2030, ki jo je vlada sprejela decembra 2019, je predvidela imenovanje Nacionalni svet za bralno pismenost, ki bo spremljal uresničevanje omenjene strategije. Vlada RS je na 57. redna seja Vlade Republike Slovenije, ki je bila 11. februarja, sprejela sklep o ustanovitvi Nacionalnega sveta za bralno pismenost.

Sestavljali ga bodo strokovnjakinje in strokovnjaki s področja pismenosti od predšolske vzgoje do tretjega življenjskega obdobja (do 10 članov), ki pokrivajo različne vidike razvoja pismenosti, ter predstavniki vladnih resorjev, ključnih za razvoj pismenosti (do 5 članov). Administrativno in tehnično podporo ter sredstva za njegovo delovanje bo zagotovilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Pri pripravi Akcijskega načrta, nujno potrebnega za udejanjanje Nacionalne strategije bralne pismenosti, bodo sodelovali predstavniki deležnikov, povezanih s področjem spodbujanja bralne pismenosti v celotni vertikali.       

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content